SAV vyzývá ke spolupráci subjekty se zodpovědným přístupem k nakládání s vodou

15. července 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

Děčín Labe hory mlha - IMG_7418

O posílení názorové platformy „Voda v ČR“ usiluje Spolek Aquarius – Vodnář (SAV). Cílem je podle předsedy SAV Petra Víta zvýšit tlak na politickou odpovědnost za zlepšení stavu našich vod.

Základním důvody pro vytvoření platformy „Voda v ČR“ jsou podle Víta je na jedné straně obava ze zhoršování schopnosti půdy v ČR zadržovat a zpomalovat chod srážkové vody, a na straně druhé, při uskutečňování plánovaných opatření v prevenci rizik sucha a povodní, potřeba široké podpory pro tato opatření u široké veřejnosti.

K hospodaření s vodou a k možnostem, jak zlepšit stav naší krajiny, pořádá SAV každoročně seminář „Děčínský dialog o vodě,“ který by měl proběhnout i letos na podzim.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině