SAV prezentoval pracovníkům Magistrátu Děčína možnosti zlepšení vodních poměrů v ČR

26. ledna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zlepšit vodní poměry České republiky není jen věcí odborníků, nutná je také práce s veřejností, komunálními zastupiteli, soukromou sférou a mládeží. Právě o to usiluje děčínský Spolek Aquarius-Vodnář (SAV), který zorganizoval školení pracovníků Magistrátu města Děčín na téma Voda – společnost – příroda.

Podle předsedy SAV Petra Víta může být odpovědný přístup k vodě a město samo příkladem ostatním, menším obcím i větším městům. Tím spíše, když vzhledem ke své geografické poloze leží na nejspodnější části českého Labe a tak se jej týkají všechna negativa, spojená s extrémními jevy na této „výpusti“ republiky.

SAV trvale podněcuje veřejnou poptávku za zlepšení vodních poměrů v ČR. Je potřebné občany i jejich zástupce seznamovat s konkrétními možnostmi, přinášet pozitivní podněty pro inspiraci, pomoct rozpohybovat problematiku vody především v uživatelské sféře. SAV představil ve schématu hlavní formy potřebných zlepšení, především krajiny volné i urbanizované. „Těmito kroky jsou například posílení vsakovosti povrchu (louky, mokřady, tůně, (staro)nové praktiky na polích, nezpevněné povrchy v intravilánech) retence vody (přírodní i umělé nádrže všeho druhu), akumulace vody (větší nádrže, přehrady), rozlivy vody (vhodně vytipovaná místa pro vedení přebytečné a ohrožující vody), to vše s cílem – zadržení a zpomalení chodu srážkové vody. Proto také prezentace zmínila přítomným dva konkrétní projekty, které se plošně po celé ČR (ve vhodných lokalitách) mohou šířit a vylepšovat vodní bilanci daných míst,“ uvedl Vít.

Naše voda, ilustrační foto SAV

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace