V Rychnově u Jablonce nad Nisou probíhá rekonstrukce vodojemu

Aktualizováno 22. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

starý kohoutek IMG_8403

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodojemu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Dvoukomorový zemní betonový monolitický vodojem v Rychnově u Jablonce nad Nisou, U Hřbitova, má objem 2 x 150 m3. Je zásoben vodou z přivaděče z úpravny vody Souš a lokálního prameniště Rádelský les. Z vodojemu je zásobováno město Rychnov s více než 2000 obyvateli a mnoha rekreačními objekty potrubím z PVC průměru 200 mm. Vodojem byl uveden do provozu roku 1924 a dnes je ve špatném technickém stavu v důsledku stárnutí materiálů, vnitřní vlhkosti i vnějších atmosférických vlivů. Důvodem rekonstrukce je odstranění vad a poruch, jež sice nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na trvanlivost a použitelnost objektu: týkají se kvality betonu, omítek a kovových konstrukcí, tepelně-izolačních vlastností, ale i ke změně původního dispozičního řešení, které je v rozporu s ČSN.

V rámci investiční akce SVS dojde k realizaci řady opatření. Jde o vzduchotechnická opatření vedoucí ke kvalitnímu odvětrání objektu. Budou provedeny změny vnitřní dispozice vodojemu. Budou aplikovány hydroizolační stěrky a nátěry pro posílení vodotěsnosti, bude provedena sanace střechy. Dojde rovněž k výměně nevyhovujících zkorodovaných konstrukcí, armatur a potrubí, k výměně původních plechových dveří za plastové zateplené s těsněním a ke kompletní rekonstrukci vnitřní elektroinstalace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. srpna 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu – rekonstrukci úpravny vody Bedřichov.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace