Rybníky v rezervaci Meandry Smědé na Frýdlantsku se dočkaly obnovy

17. srpna 2012 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

ilustrační foto

Černý a Dubový rybník na Frýdlanstku, které jsou hnízdištěm vzácných druhů ptáků jako je jeřáb polevý či moták pochop, byly šetrně revitalizovány. Uvedl to Pavel Trnka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Potřebná částka 7,5 milionu Kč byla poskytnuta  Agentuře ochrany přírody a krajiny ČROperačního programu Životní prostředí. Obnoveno bylo 13,7 hektaru jedinečných vodních a mokřadních biotopů v přírodní rezervaci Meandry Smědé.  Znamená to jednoznačný přínos nejen pro ptáky, ale i pro ohrožené obojživelníky a mokřadní rostliny.

„Bylo odstraněno přebytečné bahno, opravena hráz a výpusť Černého rybníka, vyhloubena nová tůň a vybudován obtok rybníka. Nový obtok je řešen jako přírodní, meandrující koryto okolo Dubového rybníka, který zamezí  jeho dalšímu zanášení. Tůň a potok jsou nově vzniklé krajinné prvky, ze kterých budou mít prospěch nejen chránění živočichové a rostliny vyskytující se v rezervaci. Oba rybníky navíc nyní zadrží v krajině více vody a tím sníží riziko povodní,“ vysvětlil Pavel Trnka.

„Zajímavostí je záchranný přenos silně ohrožené rostliny rdest alpský z Dubového rybníka do nedalekých rybníčků v Polních domcích. Po dvou letech je nyní  přesazován zpět do Dubového rybníka. Zvýšená hladina vody v rybníce zlepšila podmínky i pro  ohrožený ďáblík bahenní, který letos bohatě kvetl a vytvořil spoustu oddenků, “ dodal Václav Šrédl ze Správy CHKO Jizerské hory a krajského střediska Liberec.

Nyní zbývá dokončit rozvoz a zapravení deponovaného sedimentu na zemědělské pozemky mimo lokalitu přírodní rezervace. Po dokončení této poslední etapy bude následovat kolaudace celého projektu.

Naše voda

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství