Rybník U Polánky byl omlazen a dostal malé sourozence

Aktualizováno 3. srpna 2013 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

aop

Národní přírodní památka Jankovský potok ležící na cestě z Pelhřimova do Jihlavy je jediným místem na Vysočině, kde žije velmi vzácná perlorodka říční. Letos byla dokončena revitalizace zdejšího rybníka U Polánky a nově vytvořena soustava tůní nad rybníkem, oznámila Agentura ochrany přírody a krajiny.

Zlepšily se tak životní podmínky pro mnoho druhů rostlin a živočichů, zejména obojživelníků. Investorem akce byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Práce zde byly velmi složité, protože nesměly ohrozit perlorodku říční a další vzácné druhy. Vše probíhalo pod přísným dohledem, zaměstnanci realizační firmy například nemohli vstupovat do části mokřadu nad rybníkem, kde roste ohrožená mochna bahenní a ostřice plstnatoplodá,“ vysvětluje Martin Klaudys z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Blaník.

Z rybníka bylo odtěženo bahno a opravena hráz. Současně byl vyměněn výpustní objekt a vybudován nový bezpečnostní přeliv. Nově byly nad rybníkem vytvořeny čtyři  tůně o celkové ploše přes 500 m2. Tůně jsou mělké, spojené 200m dlouhým zvlněným drobným tokem, lemované vrbami a olšemi. Tato drobná soustava toku a tůní plně vyhovuje obojživelníkům, kteří k životu potřebují stojatou a mělkou vodu bez ryb s dostatkem úkrytů v rostlinách.

Tůně a potok jsou nově vzniklé krajinné prvky, ze kterých budou mít prospěch nejen chránění živočichové a rostliny. Vyčištěný rybník i nové tůně totiž nyní zadrží v krajině více vody a také sníží riziko povodní.

Již na jaře letošního roku se v tůních objevili první obyvatelé – skokani hnědí, kteří zde nalezli vhodný životní prostor pro rozmnožování.

Naše voda, Foto Martin Klaudys

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě