Rozšíření koryta Jizery se blíží ke své realizaci

21. června 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

vodáci řeka Jizera - IMG_0775

Druhou etapou dlouho projektovaného protipovodňového opatření „Zvýšení protipovodňové ochrany města rekonstrukcí koryta“ se naplňují závěry Studie návrhu protipovodňových opatření na řece Jizeře, které byly zpracované po velké povodni v roce 2000 na řece Jizeře.

Prvním již realizovaným opatřením byla rekonstrukce pevného jezu na sklopný, vakový dvoukomorový „U Shořelého mlýna,“ uvedla pro Libereckenovinky.cz Anna Šupíková, tisková mluvčí města Turnov. Hlavní projektant a investor, Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, již podepsal smlouvu s vybraným dodavate-lem stavby, firmou Porr, a.s odštěpný závod – Vodohospodářské stavby Praha. Termín provádění stavby s ohledem na vydanou výjimku ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů je stanoven od začátku července 2016 do konce října 2017.

Rozšíření koryta Jizery v profilu mostu, včetně následného opevnění levého břehu Jizery, bude mít spolu s již provedenou rekonstrukcí jezu a rekonstrukcí pravobřežní zdi velmi pozitivní vliv na převedení povod-ňových průtoků. V současné době je v profilu mostu z hlediska kapacity mezním stavem návrhový průtok Q20.

Zdroj: www.libereckenovinky.cz, ilustrační foto Naše voda

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině