Rozloha vodních ploch se v ČR pozvolna zvyšuje

31. ledna 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Blatná park IMG_1021

Zhruba o 4000 hektarů vzrostl od roku 2000 podíl vodních ploch na celkové rozloze půdního fondu ČR. Vyplývá to ze statistiky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (VÚMOP), kterou má portál Naše voda k dispozici.

Původní rozloha vodní plochy v ČR (nejde jen o rybníky, ale veškeré vodní plochy) vzrostla podle kategorizace VÚMOP ze 159 349 hektarů v roce 2000 na celkových 163 421 hektarů v roce 2012. Novější data nejsou v tuto chvíli k dispozici.

Uvedená data VÚMOP nicméně nepotvrzují enormní nárůst zastavěných ploch a nádvoří v ČR, alespoň v uvedeném období. Rozloha zastavěných ploch se zvýšila méně, než rozloha vodních ploch. Zatímco se totiž rozloha zastavěných ploch zvýšila za 12 let celkem o 1 167 hektarů, rozloha vodních ploch vzrostla ve stejném období o 4 072 hektary.

Z celkové plochy půdního fondu, který činí 7 886 598 hektarů, přibylo ve sledovaném období nejvíce trvalých travních porostů (28 224 hektary) a lesních pozemků (22 548 hektarů), naopak největší úbytek eviduje VÚMOP v kategorii orná půda (81 996 hektarů).

Naše voda – Petr Havel, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Statistiky a kauzy