Rozbory vody v Kaznějově prokázaly zvýšený obsah kovů

8. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Statistiky a kauzy

IMG_6142 žába

Nedovolené vypouštění znečištěných odpadních vod – takové jsou výsledky rozborů vody, která koncem září a počátkem října vytékala z bývalého chemického podniku v Kaznějově. Informuje o tom Plzeňský deník.

„Ze tří odebraných vzorků je patrné, že koncentrace znečištění dosahovala v řadě parametrů zcela extrémních hodnot. Voda vykazovala velmi silné organické znečištění. Ve vzorcích bylo rozpuštěno značné množství anorganických solí a byla zjištěna přítomnost celé řady kovů toxických pro životní prostředí,” uvedl Petr Vicenda z Povodí Vltavy. Mnohonásobně, v některých případech i stokrát, byly překročeny limity například u chromu, manganu, niklu, arsenu a kadmia.

Proč došlo k tomuto znečištění, řešil nejen odbor životního prostředí města Kralovice, ale i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), Krajský úřad a policie. Podle Martiny Ježkové, vedoucí technického odboru firmy OMGD, která chemičku vlastní, se tak stalo během demoličních prací v jednom z objektů, odkud unikla melasa (odpadní látka, která vzniká při výrobě cukru). Ta se dostala do dešťové kanalizace a znečistila i čistírnu odpadních vod (ČOV).

Podle charakteru havárie zřejmě melasa nebyla jedinou příčinou znečištění povrchových vod. S největší pravděpodobností se v areálu chemického podniku, který zde vyráběl kyselinu sírovou přes 100 let, vyskytují další zdroje znečištění. Strouha, která ústí z areálu, se posléze vlévá do Kaznějovského potoka, Střely a Berounky. Dá se předpokládat, že znečištěná voda se stala zcela neškodnou až po naředění s větším množstvím vody, tedy s Berounkou.

Havárii řeší ČIŽP, oblastní inspektorát v Plzni. Ten uložil firmě OMGD nápravná opatření, aby se následky havárie odstranily a zároveň nedocházelo k dalšímu znečišťování životního prostředí. „Z areálu v současné době vytéká pouze dešťová voda, která je provizorně svedena do jiného odtoku. Znečištěnou vodu z betonové nádrže čistíme v ČOV na přípustné parametry. Ty pravidelně kontrolujeme,” vysvětlila Ježková. Zároveň ČIŽP zahájil s OMGD správní řízení ve věci uložení pokuty za to, že společnost havárii neohlásila. „Pokuta může dosáhnout až do výše půl milionu korun. Při stanovení částky musí být objektivně posouzen dopad na životní prostředí,” doplnila mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová.

Odborný posudek si od Povodí Vltavy nechala zpracovat i policie. „Vše je prozatím v šetření,”uvedl mluvčí policistů Josef Aubrecht.

Zdroj: Plzeňský deník

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace