V Rousínově dostanou nový vodovod

12. července 2013 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Českolipsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Rousínově, což je místní část obce Svor. Sdělil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Do obecní části Rousínov je voda gravitačně svedena z vodojemu Rousínov o objemu 60 m3. Stávající vodovodní řady byly uvedeny do provozu v letech 1936 a 1960. Jsou z oceli a litiny o průměrech 60, 80 a 100 mm. Řady jsou v nevyhovujícím stavu z důvodu koroze a značné inkrustace (až 60%). Dochází k zarůstání vodovodních přípojek, poruchám a zákalu vody, což vyvolává stížnosti připojených obyvatel.

V rámci investiční akce SVS bude vyměněn ocelový řad průměru 100 mm za potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 100 mm v délce 381 metrů. Litinový řad průměru 80 mm a ocelový řad průměru 80 mm bude nahrazen potrubím z HD-PE průměru 80 mm v celkové délce 1312 metrů. Ocelový řad průměru 60 mm bude nahrazen potrubím z HD-PE průměru 50 mm v délce 295 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 48 stávajících vodovodních přípojek na trase. Trasa vodovodu je vedena zčásti v asfaltobetonové komunikaci, ve zpevněné cestě a lesním terénem. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. července 2013. Vlastní stavební práce započnou 15. července a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických – je letos 82 milionů korun.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace