V Roudnici nad Labem probíhá rekonstrukce zásobovacího řadu z vodojemu Hostěraz

21. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS - opravy infrastruktury - 5

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci zásobovacího vodovodního řadu v Roudnici nad Labem z vodojemu Hostěraz. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající zásobovací vodovodní řad vedl z vodojemu Hostěraz  do rozvodné sítě horního tlakového pásma pro cca 5 250 obyvatel města Roudnice nad Labem. Byl uveden do provozu roku 1965 a byl z azbestocementového potrubí vnitřního průměru 250 mm. Jeho trasa vedla podél silnice II/246. Důsledkem půdních tlaků docházelo k lomům křehkého potrubí a k opakovaným haváriím. Při nich docházelo k velkým únikům vody z akumulace a ke škodám v přilehlé zahrádkářské kolonii, proto SVS rozhodla o rekonstrukci tohoto zásobovacího řadu. Nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 280 mm v délce 570,3 metrů a průměru 225 mm v délce 53,3 metrů – celková délka nového zásobovacího řadu je tedy 623,6 metrů. Počáteční úsek azbestocementového zásobovacího řad z vodojemu Hostěraz bude vyřazen z provozu a nový řad bude propojen se stávajícím zásobovacím řadem z oceli vnitřního průměru 500 mm vedeným v souběhu. Součástí stavby je přepojení stávajících sedmi vodovodních přípojek na trase.

Podle generálního ředitele SVS Bronislava Špičáka zajistí rekonstruovaný úsek zásobovacího řadu do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 5 250 obyvatel horního tlakového pásma v Roudnici nad Labem. „Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tedy 830 milionů korun. Prioritu dáváme stavbám v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou,“ uvedl Špičák.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. září 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění potřebných povolení započaly vlastní práce.  Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace