Rokycany získaly poslední pozemek, mohou začít budovat protipovodňová opatření

20. února 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Klabava - IMG_3517

Rokycany usilují o vybudování protipovodňové ochrany. Ta by měla být podle informací Českého rozhlasu Plzeň vůbec nejdražší v kraji.

O protipovodňové ochraně Rokycan se mluví už od roku 2002, kdy město zasáhla do té doby největší povodeň. Škody dosáhly skoro 40 milionů na obecním a soukromém majetku.V roce 2006 pak zasáhla město blesková povodeň, kdy ale voda dosáhla skoro stejné výše jako v roce 2002. Škody byly zhruba o 10 milionů nižší. První protipovodňová opatření pak podle místostrostky města Marie Hlávkové souvisela s rybníkem Borek. „Po povodni 2002 byl vypuštěn a sháněli jsme prostředky na opravu hráze a na jeho celkové odbahnění,“ připomíná Marie Hlávková s tím, že celá sanace probíhala sedm let.

Druhým projektem pak bylo vybudování protipovodňových opatření a jejich projektová dokumentace. Město současně začalo s výkupem pozemků potřebných pro výstavbu protipovodňových opatření na Klabavě a Holoubkovském potoce. Podle starosty Vladimíra Šmolíka probíhaly výkupy téměř deset let.„V současné době máme všechny pozemky vykoupeny. Problémy samozřejmě byly, protože každý soukromník požadoval jinou částku,“ přibližuje Vladimír Šmolík a pokračuje: „A město samozřejmě chtělo nakoupit za co nejnižší částku, protože potom my naše pozemky prodáváme Povodí Vltavy za částku 100 korun za metr čtvereční a veškerá částka, která jde nad 100 korun, tak jde z kasy města a to jsou velké peníze.“

Rokycany nakonec zaplatily za 12 pozemků zhruba 9 milionů korun. Jen výkup posledního pozemku, kdy majitelka požadovala za metr čtvereční téměř 760 korun, trval dva roky. „To bylo jednání, kdy jsme se scházeli možná asi desetkrát a majitel pozemku nechtěl couvnout s cenou pod 500 korun za metr čtvereční, a úloha města byla, abychom vykoupili všechny pozemky, protože v případě vypsání dotačního titulu bychom nemohli tuto akci realizovat,“ vzpomíná Šmolík.

Protipovodňová opatření Klabavy i Holoubkovského potoka zahrnují navýšení nábřeží, vybudování zemních hrází, vybagrování koryta nebo zvýšení lávek přes Holoubkovský potok. Podle Jiřího Pechara z Povodí Vltavy, které je investorem akce, běží v současné době územní řízení. „Ve chvíli, kdy územní rozhodnutí nabyde právní moci, se může dále připravovat stavební řízení, pak soutěž a realizace stavby je daná těmito správními lhůtami,“ vysvětluje Jiří Pechar.Náklady na celou stavbu se odhadují na půl miliardy korun.

Finance ale Povodí Vltavy teprve shání.„Celá stavba se připravuje. Pro realizaci z některého z dotačních titulů – předpokládá se dotační titul Ministerstva zemědělství, program Podpory prevence před povodněmi III,“ upřesňuje Jiří Pechar z Povodí Vltavy. Pokud se podaří peníze sehnat, mohlo by se začít stavět v roce 2016 a práce by probíhaly dva až tři roky. Nová protipovodňová opatření by pak ochránila Rokycany před stoletou vodou.

Zdroj: www.rozhlas.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (Klabava)

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka