Do roku 2030 by se neměla používat rtuť v zubních plombách

13. dubna 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

zub - Amalgam

Evropský parlament přijal novou legislativu omezující používání rtuti, která je dlouho přetrvávající znečišťující látkou s neblahými dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Informoval o tom ekologický portál enviprofi.cz.

Návrh, jenž byl již neformálně dohodnut s Radou ministrů, má za cíl uvést v soulad platné právní předpisy EU s Minamatskou úmluvou o rtuti. Minamatská úmluva o rtuti byla přijata v roce 2013 s cílem ochrany lidského zdraví a životního prostředí před nepříznivými účinky rtuti. Přestože došlo v posledních desetiletích k výraznému poklesu používání rtuti, rtuť uvolněná do ovzduší, vody a půdy zůstává nadále vážnou hrozbou pro lidské zdraví a životní prostředí. Pokud se dostane do ovzduší nebo do vody, dokáže překonat velké vzdálenosti, čímž vzniká globální problém.

„Rtuť je vysoce toxická a je jednou z deseti nejškodlivějších přirozeně se vyskytujících látek na naší planetě. Nenarozené děti, novorozenci a děti jsou nejzranitelnější skupinou, jelikož jejich vyvíjející se mozek a nervový systém reagují na rtuť velmi citlivě,“ tvrdí zpravodaj Stefan Eck (GUE / NGL, Německo). „Přestože jsem doufal v ambicióznější text, po přijetí návrhu můžeme alespoň očekávat snížení používání rtuti,“ dodal.

Právní předpis nahradí nařízení o zákazu vývozu rtuti z roku 2008 a zároveň obsáhne i jeho ustanovení. Taktéž omezí dovoz rtuti, zakáže její používání v řemeslné a drobné těžbě zlata, a postupně ukončí její využití ve výrobních procesech. Cílem legislativy je také postupně ukončit používání rtuti v zubních plombách do roku 2030 a omezit maximální povolenou lhůtu na dočasné skladování odpadní rtuti na pět roků s možností prodloužení na tři roky.

Evropská komise bude mít tři roky na vytvoření seznamu kontaminovaných lokalit na základě údajů poskytnutých členskými státy.

Zdroj: www.enviprofi.cz, ilustrační foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace