V roce 2017 se vymění na Zlínsku potrubí za 63 milionů korun

10. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

opravy potrubí

Vodovody a kanalizace Zlín a.s. (VaK) vymění potrubí za 63 milionů korun. Informovala o tom dnes Vendula Brdičková ze společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Investice do vodovodní infrastruktury jsou přitom plánovány ve výši 33 milionů korun, rekonstrukce potrubí odpadních vod vyjdou na 13 milionů korun. Zbytek prostředků z investičního plánu tvoří plánované rekonstrukce objektů a čerpací techniky VaK a.s. Zlín, náklady na výměny nefunkčních vodoměrů, projektové dokumentace a dostatečná rezerva na mimořádné havarijní situace. „Důvodem pro realizaci investic do těchto úseků byla především vyšší poruchovost ocelových a litinových vodovodních řadů a obnovou potrubí i zabráníme možnému riziku kontaminace pitné vody“, říká předseda představenstva společnosti VaK Zlín, a.s. Svatopluk Březík.

Drtivá většina oprav vodovodního řadu bude provedena tzv. bezvýkopovou metodou rekonstrukce. Ta spočívá v zatažení nového potrubí do toho stávajícího.  Mimo jiné se tím minimalizují dopady na povrchy komunikací. Dohromady se bude opravovat na 28 místech.  „Zahájení rekonstrukcí bude probíhat především v závislosti na klimatických podmínkách od dubna a potrvají do konce listopadu 2017“, vysvětluje provozně technický ředitel MOVO, a.s.  Vladimír Vašička. Rekonstruovat se budou vodovodní a kanalizační sítě napříč celým okresem Zlín. Opravou tak projdou mimo Zlína a jeho místních částí i Valašské Klobouky, Slavičín nebo třeba Lukov. Akce jsou vždy koordinovány s obcemi, ve kterých se rekonstrukce uskutečňují. Zřejmě nejrozsáhlejší investiční akce v roce 2017 proběhne v Malenovicích – jedná se o II. etapu dostavby a rekonstrukce kanalizace „Riviéra“, která umožní odkanalizování zbývajícím obyvatelům této místní části města Zlína.

Ucpávky a následné možné havárie na kanalizaci jsou často způsobeny tuky, které se usazují v odpadním potrubí. Tuky a oleje na smažení, které se do kanalizace stále i přes osvětu v domácnostech běžně vylévají, se při ochlazení shlukují a nabalují na sebe další odpad. Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit velmi odolnou ucpávku a prakticky ho zneprůchodnit. Za loňský rok jich přiteklo jen na zlínskou čistírnu odpadních vod kolem 23 tun. „Tukové ucpávky se odstraňují kanalizačními vozy se speciálními tryskami tlakovou vodou nebo řetězovou frézou“, říká Vašička.

Na Zlínsku je pravidelně sledováno 42 společností, u kterých je dvakrát ročně uskutečněna namátková kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Letos proběhlo 69 rozborů, z toho 13 krát byl překročen limit dle platného kanalizačního řádu příslušné obce nebo města „Máme zkušenosti, že společnosti na Zlínsku se snaží ctít ekologickou zodpovědnost. K mírnému překročení limitů dochází převážně z nedbalostních důvodů a nejedná se o zásadní narušení ekologie nebo ohrožení potrubí jako takového“, dodává Vašička.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace