Riziko pro město i kraj. Nové mosty mohou platit samy

19. února 2014 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

potok Olomouc - IMG_0010

Nejistota a paradox panuje v Olomouci kolem plánů na rozsáhlá protipovodňová opatření v centru města. Informuje o tom olomoucká mutace deníku Mladá fronta DNES s tím, že momentálně nikdo neví, kdo je zaplatí.

Kompletní přestavbu mostů, které v centru Olomouce slouží jako důležité dopravní tepny a které je třeba přebudovat v rámci stamilionových protipovodňových opatření, bude platit: zaprvé Magistrát města Olomouce, zadruhé Olomoucký kraj, zatřetí Povodí Moravy skrze dotaci. Tajenka, která zatím zůstává bez odpovědi. A to navzdory faktu, že plány nových mostů v Komenského ulici u restaurace Bristol a na Masarykově třídě jsou již hotové a stavební povolení je vydané.  Jistota je teď jen jedna. Práce podle Povodí Moravy začnou později, než původně plánovalo. Letošní termín padl.

Vše souvisí s nastavením podmínek pro udělení klíčové dotace, na starosti je má ministerstvo zemědělství. Dokud nebudou hotové, nikdo neví, kolik peněz do ochrany Olomouce před povodněmi skrze dotaci ze státního rozpočtu přesně půjde. Pokud jich ale bude méně než je potřeba, je pravděpodobné, že proměnu mostů zaplatí právě jejich vlastníci. U mostu na Masarykově třídě jde o olomoucký magistrát, most u Bristolu patří Olomouckému kraji. Oběma nyní nezbývá nic jiného než čekat.

Předběžně Povodí Moravy počítá s tím, že zabezpečení centra Olomouce proti velké vodě vyjde na zhruba 880 milionů korun. Město za ně získá především širší koryto řeky s takzvanými náplavkami a také dva nové mosty. Stát budou na Masarykově třídě a v Komenského ulici na místě těch současných. Při případné povodni ovšem pod nimi voda bezpečně a rychle odteče z města. Stávající mosty fungují v korytě Moravy spíš jako špunty, přes které se povodeň převalí do okolních ulic.

Peníze na protipovodňová opatření doputují z ministerstva zemědělství, podmínky pro dotaci nyní v rámci programu prevence před povodněmi ladí s ministerstvem financí. Kolik peněz tak Olomouc získá, není zatím vůbec jasné. „Objem finančních prostředků bude znám po schválení dokumentace programu. Předpokládá se, že financování programu bude vyžadovat i zapojení zdrojů mimo státní rozpočet. Například finanční prostředky od obcí a jejich sdružení či krajů,“ vypočítává Hynek Jordán, tiskový mluvčí ministerstva zemědělství.

Když jeho slova budou platit i pro olomoucké mosty, budou muset kraj i město do jejich přestavby vložit své peníze. „Pokud poskytnutá dotace nepokryje celkové náklady navrženého opatření, musí náklady na nezbytné vyvolané investice – například mosty či přeložky inženýrských sítí – hradit ten, v jehož prospěch se protipovodňová ochrana buduje. To jest město, obec, případně kraj. Povodí Moravy na to nemá vlastní finanční prostředky,“ potvrzuje Lenka Urbánková z útvaru vnějších vztahů a marketingu na Povodí Moravy. Možnost, že by Olomoucký kraj sám platil celou přestavbu mostu u Bristolu, však hejtman Jiří Rozbořil odmítá. Má za to, že se v rámci dotace musí i s touto položkou počítat.

Samotným jednáním o případném příspěvku na nový most z rozpočtu kraje se však Rozbořil nebrání. „Aby byl investorem kraj, to není možné, nemáme v plánu opravu mostu. Je to v rámci protipovodňových opatření, měly by zde tedy být vyčleněny prostředky i na tyto vyvolané investice,“ je přesvědčený Rozbořil. Variantu, že Povodí Moravy bude ovšem část peněz na nový most chybět, už ale zcela nevylučuje. Pokud taková situace nastane, je podle něj na tahu právě Povodí Moravy, které musí s krajem zahájit jednání.

„Postavíme se k tomu tak, že rozhodně nechceme zabít protipovodňová opatření. Ba naopak,“ upozorňuje Rozbořil. Jakýkoli výsledek možných jednání nechce předem odhadovat. Rozhodující bude, o jak vysoký příspěvek si případně Povodí Moravy řekne.

Olomoucký primátor Martin Novotný dodává, že v tuto chvíli jsou při čekání na podmínky ministerstva zemědělství otevřeny obě možnosti. Jak ta, že se město bude na stavbě nového mostu na Masarykově třídě podílet anebo ho zaplatí, tak i ta, že na jeho vybudování bude stačit dotace od státu. „Přispějeme, když to bude nezbytné, jakákoliv jiná varianta by nás samozřejmě potěšila. Rozhodující je však především to, aby se skutečností stala protipovodňová opatření,“ uzavírá primátor.

Zdroj: regionální mutace Mladá fronta DNES – Olomoucký kraj, ilustrační foto: Povodí Moravy

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Voda a naše peněženka