Rizika povodní i sucha podceňuje celá EU

Aktualizováno 3. října 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

sucho foto_rybník

Ačkoli je problém nedostatku vody a sucha všemi plány povodí v EU uznán jako relevantní, v praxi se jím příliš neřídí. Vyplývá to ze „Zprávy o přezkumu evropské politiky pro řešení problému nedostatku vody a sucha“, kterou má portál Naše voda k dispozici.

„Nedostatek vody je hlášen pro celou oblast Středozemního moře a pro některé oblasti střední, východní a severní Evropy. Přesto 41 % plánů povodí nepovažuje problém nedostatku vody za relevantní. Sucho se podle informací týká  řady oblastí povodí v celé Evropě, avšak 40 % plánů povodí sucho nepovažuje za relevantní,“ konstatuje se v uvedené Zprávě.

V mnoha plánech povodí chybí podle dokumentu přiměřený základ pro analýzu aspektů množství vody, údaje o množství jsou nedostačující a nedostatek vody je  často zaměňován se suchem a naopak. Scénáře poptávky po vodě jsou součástí pouze 35 % plánů povodí a scénáře dostupnosti vody zahrnuje 25 % plánů povodí. Celkem 80 % plánů neposuzuje nejistotu údajů a 90 % neuvádí zdroje financování potřebné k provádění příslušných opatření.

Pouze 45 % plánů povodí obsahuje opatření pro dosažení cílů rámcové směrnice o vodě zlepšením odolnosti ekosystémů. Pouze v případě několika povodí s nedostatkem vody se v těchto plánech přisuzuje vysoká priorita  omezením nových projektů s vysokou spotřebou vody. Úloha jiných odvětvových politik pro řešení problému nedostatku vody a zmírňování dopadů sucha není dostatečně zohledněna a pouze 12 % plánů povodí se zabývá tím, do jaké míry jsou vodní zdroje vystaveny tlakům z jiných odvětví.

U povodí přesahujících hranice států existují nadále značné nedostatky ve způsobu regulace spotřeby vody tak, aby se snížilo riziko konfliktu a aby se podporovaly cíle rámcové směrnice o vodě. Pouze 5 % hodnocených přeshraničních plánů povodí zahrnuje koordinovaná opatření pro řešení problému nedostatku vody a sucha pro celou přeshraniční oblast povodí.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Statistiky a kauzy