Říčky Splavná a Žabník na Hranicku už jsou vyčištěné

Aktualizováno 19. května 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

čištění břehů- foto PMO

Pracovníci státního podniku Povodí Moravy vyčistili od naplavenin a zátarasů říčky Splavnou a Žabník na Hranicku. Jedná se o pravobřežní přítoky Spojené Bečvy. Těžká technika odstranila v dolních částech toků nánosy a kmeny stromů, které sem dostala především blesková povodeň v roce 2009 a po ní i záplavy v loňském roce. 

Uvedla to mluvčí povodí Veronika Hrdá.

„Technika se pohybovala v náročném a podmáčeném terénu,“ připomněl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína s tím, že práce se uskutečnily v rozmezí měsíců března až května tohoto roku. Zátarasy na tocích z minulých let ve velkém rozsahu zjistili při pochůzkách a kontrolách pracovníci provozu Vlašské Meziříčí. Provedená údržba by nyní měla předejít případným škodám, které mohou napáchat další  povodně.

Správu drobných vodních toků převzalo Povodí Moravy v rámci transformace Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) k 1. lednu 2011.  O tomto kroku rozhodlo Ministerstvo zemědělství ČR a správu drobných vodních toků převedlo na státní podniky jednotlivých povodí a státní podnik Lesy České republiky. Povodí Moravy tak získalo do své správy přes 6.600 km toků. ZVHS v podobě tzv. „zbytkové organizace“ s omezeným předmětem činnosti a s omezenou majetkovou skladbou nadále vykonává zejména správu hlavních odvodňovacích zařízení a provoz souvisejících čerpacích stanic.

Zdroj: Povodí Moravy

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině