Říčka Svitávka bude mít po letech původní koryto

20. listopadu 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ilustrační foto

Na tři kilometry téměř zaniklého koryta Svitávky u Zákup obnoví Povodí Ohře v příštím roce. Uvádí to Českolipský deník.

„Revitalizací se nám podaří snížit riziko hrozících záplav. Průtok ve Svitávce nebude tak velký a navíc voda bude mít daleko více míst, kudy bude moci téct,“ řekl deníku mluvčí  Povodí Ohře Jan Svejkovský. V souvislosti s tím ale upozornil, že obyvatelé nemají čekat zázraky. Snížit riziko povodní v daném úseku se podaří zhruba o tři procenta.

Historicky měla Svitávka více ramen, která se vinula skrz Zákupy. Díky tomu měla říčka pomalejší průtok a vedlejší toky sbíraly vodu ze strouh a polí, což významně snižovalo riziko povodní a následných škod. V současnosti jsou ale z vedlejších ramen často jen mokřiny na loukách. Plánovaná revitalizace tří kilometrů původního koryta pomůže částečně obnovit historický stav, připomíná Českolipský deník.

„Revitalizace bude mít také příznivý dopad na přírodu v okolí ramena. Plánujeme postavit nové ostrůvky pro ptáky a pomoci rybám, aby se jim snadněji proplouvalo Svitávkou,“ doplnil Jan Svejkovský.

V místech původního toku musí dělníci odstranit veškeré naplaveniny a vyhloubit nové koryto. Bude nutné i vykácet několik stromů, které v úseku rostou. Břehy by zde neměly být zpevněné kamennými zdmi, tak jako je to například v centru Zákup. Na dně mají být náhodně rozmístěné velké kameny. Tůně a brody jsou další z atributů historického koryta, které dělníci také obnoví. V tůních navíc vytvoří ostrůvky pro ptáky s vysázenými keři.

Zdroj: Českolipský deník

 

 
 
 
 
 
 
Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině