Říčka Hučina na Šumavě se po letech vrátila do svého přirozeného koryta

23. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

bez názvu

V současné době se dokončuje jeden z největších revitalizačních projektů Správy NP a CHKO Šumava na dolním toku Hučiny u Černého Kříže. Oznámil to Pavel Pechoušek, mluvčí NP.

Potok, v minulosti sevřený do napřímených a hluboce zaříznutých kanálů, se opět vrací do původního meandrujícího mělkého koryta a stejně jako kdysi se bude přirozeně vlnit šumavskými loukami v oblasti Vltavského luhu.

S přirozeným tokem se vrátí pestrost stanovišť pro vodní živočichy i rostliny a zvýší se jejich rozmanitost. Revitalizace toku je rovněž důležitým protipovodňovým opatřením, které zvyšuje zadržování vody v krajině.

Minulý týden proběhlo úspěšně první zkusné napuštění vody do obnoveného původního koryta. První pstruzi se v něm objevili již druhý den po napuštění. Celá lokalita je podrobně sledována (kvalita vody, hladina podzemní vody, vegetace, vývoj koryta) v rámci výzkumu revitalizací Správou NPŠ ve spolupráci s JČU v Českých Budějovicích.

„Věříme, že pohled na zvlněné obnovené koryto přirozeného potoka bude na rozdíl od původního kanálu potěšením i pro návštěvníky Šumavy,“  řekl Pechoušek.

TT, foto: Iva Bufková, NP Šumava

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině