Rezervace Kotvice se rozšířila o další rybník

Aktualizováno 3. března 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

kotvice 2

Správa CHKO Poodří na konci února nově vyhlásila přírodní rezervaci Kotvice. Původní rezervace, vyhlášená tady již v roce 1970, byla tvořena pouze rybníkem Kotvice a přilehlými lesními porosty na ploše 60,56 hektarů. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

V nové podobě zaujímá rezervace plochu 140,39 ha a zahrnuje kromě samotného rybníku Kotvice také rybník Nový, přilehlé zaplavované louky s tůněmi a mokřady, bývalou zámeckou oboru v Nové Horce a porosty dubohabřin ve svazích nad rybníky.

Co tu můžete vidět? V rezervaci se vyskytuje až 70 druhů zvláště chráněných živočichů, především vodních ptáků a několik druhů vzácných rostlin. Bývalá zámecká obora, dnes už typický lužní les, se mimo jiné pyšní mohutnými starými duby.

Podle AOPK novou rezervací brzy povede také nová naučná stezka, která návštěvníkům představí přírodní krásy tohoto unikátního území.

Naše voda, foto: CHKO Poodří

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině