Revitalizace Řepského potoka trvá skoro 15 let

19. dubna 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

15092011679

Revitalizace Řepského potoka je jedním z nejstarších pražských revitalizačních projektů, protože byl zadán již v roce 1999 a teprve v roce 2013 se podařilo získat stavební povolení na poslední etapu. Náročnost a překážky projektu popisuje magistrátní web Pražská příroda.

Ačkoli Řepy měly historicky nouzi o pitnou vodu, užitkové vody zde bylo dostatek a ještě v minulém století se zde nacházely čtyři rybníky. Dodnes se zde zachovaly názvy jako Blatiny či ulice Na Moklině. S rozvojem výstavby byly všechny rybníky až na rybník Prasečák zrušeny a odvodněny.

Projekt revitalizace Řepského potoka tak má symbolicky navrátit vodu do Řep a zároveň zajistit dostatek vody pro poslední řepský rybník. Voda pro Řepský potok bude získána z jezera Hliník. Přebytečná voda totiž až doposud odtéká dešťovou kanalizací do čistírny odpadních vod Klio a odtud pak do Zličínského potoka.

Cílem projektu je svedení vody z jezera Hliník pod železniční tratí a ulicí Na Chobotě do prostoru nad Penny Marketem. Tam se potok poprvé objeví na povrchu a jako malý přírodní potůček poteče pruhem zeleně pod sídlištěm až k Penny Marketu, kde opět zmizí v zatrubnění. Dále se potok objevuje v již realizované části těsně nad rybníkem Prasečák a odtamtud teče již původním korytem až k Pražskému okruhu, kde opět mizí v dešťové kanalizaci a odtéká do Litovicko-Šáreckého potoka.

Podél potoka bude vybudováno několik malých tůněk a otevřené koryto potoka bude osázeno vegetací.

Zdroj: www.praha-priroda.cz, ilustrační foto

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině