Revitalizace Jordánu viditelně spěje ke konci

Aktualizováno 13. května 2014 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

DSCN7133

Několikaletá revitalizace táborského rybníku Jordán pomalu ale jistě spěje ke konci. V pondělí se uskutečnila předpřejímka stabilizačního násypu hlavní hráze, dokončených prací na zpevnění břehových partií pod botanickou zahradou  i kamenného opevnění svahu pod sladovnou.  Uvedla to táborská radnice.

Na šachtě uzávěrů se odstraňují poslední závady zjištěné při předpřejímce a byly zahájeny zemní práce na parkovací ploše. Připravuje se obnova komunikací poničených stavbou.

Na beztlakové štole byla odzkoušena těsnost injektážního vějíře. Zemina z provizorní hrázky se převáží na skládku. V rámci III. etapy projektu je voda čerpána na sádky, jsou odstraňovány prováděcí hrázky, pokračuje také výstavba litorárního ostrova.

Těžba sedimentu už byla ukončena. Na skládku Hůrka je odvážen sediment, který byl již vytěžen na mezideponii.

Archeologové během května ukončí terénní etapu průzkumu prostoru Jordánu, naplno zahájí analytickou část výzkumu nalezených vzorků. To znamená, že skončí jejich přítomnost a systematická práce v terénu.

Zdroj: město Tábor

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství, Vodovody a kanalizace