Retenční nádrže v povodí Moravy jsou uprázdněné

10. července 2011 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

retenční nádrže jsou upuštěné

Na sledovaných tocích povodí Moravy jsou v současné době klesající nebo vyrovnané průtoky. Hladiny na nádržích ve správě Povodí Moravy (PMO) jsou po silných srážkách  v uplynulém týdnu opět snížené a retenční prostory nádrží, určené pro zachycení případných povodní, jsou uvolněné, uvedlo PMO.

Vzhledem k celkové meteorologické a hydrologické situaci nechystá Povodí Moravy mimořádné předpouštění nádrží. Vodohospodářský dispečink ale situaci monitoruje a je připraven v případě potřeby reagovat. 

Zdroj: PMO

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině