Řeky na Olomoucku se vrací ke kořenům

26. července 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

řeka

Správci potoků a řek v Olomouckém kraji se snaží vracet tekoucí vody do přirozeného stavu. Poukazuje na to Olomoucký deník s tím, že správci se k tomu snaží využít i dostupných historických údajů.

Správci potoků a řek se již na několika místech Olomouckého kraje snaží vytvořit podmínky, aby si voda našla přirozenou cestu, řeka vytvořila meandry a v případě vyšších průtoků se přirozeně rozlila tam, kde lidem nebude škodit. Musejí se však vypořádat s vlastnickými vztahy k pozemkům, což je někdy problém. Při vracení podoby tekoucích vod do přirozeného a přírodě blízkého stavu čerpají správci povodí z historických podkladů, ale i ze zkušeností z ničivých záplav v červenci 1997.

K největší renaturaci, což je revitalizace, o kterou se postará řeka sama, pokud má pro formování dostatek místa, na řece Bečvě došlo právě při povodni v roce 1997. „Tyto úseky slouží jako inspirace pro naše revitalizace,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. „Samozřejmě čerpáme i z historických podkladů, zejména prvního a druhého vojenského mapování z 19. století. Důležitým vodítkem je také stanovení morfologického vzorce na základě stávajících sklonových a průtokových poměrů – každý tok má tendenci vytvářet jiný morfologický vzorec, může meandrovat, divočit, větvit se apod.,“ vysvětlovala mluvčí s tím, že výsledný návrh je pak většinou výsledkem kombinace těchto přístupů.

Při zpracování revitalizačních projektů se Povodí Moravy musí vypořádat s vlastnickými vztahy k pozemkům. „Vyřešení těchto vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům je jednou z největších obtíží těchto projektů. Tam, kde se nám to již podařilo, se snažíme do procesu co nejvíce zapojit vlastní řeku,“ vysvětlovala mluvčí.

Zdroj: Olomoucký deník (redakčně kráceno), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství