Rekonstruuje se přivaděč z vodojemu Hazmburk do Libochovic

Aktualizováno 25. srpna 2011 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

ilustrační foto

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku další ze svých  letošních investičních akcí – rekonstrukci vodovodního přivaděče z vodojemu Hazmburk do Libochovic ve finančním objemu 10,7 milionů korun.  SVS to uvedla dnes ve své zprávě.

 

Hlavním zdrojem pitné vody pro město Libochovice je úpravna vody Brníkov a zdroj Poplze. Z úpravny vody je voda dopravována do vodojemu Poplze o  objemu 400 m3 a přes zásobní síť v Libochovicích  vodovodním přivaděčem i do vodojemu Hazmburk o  objemu 2 x 400 m3. Oba vodojemy slouží jako akumulace vody pro zásobování rozsáhlejší oblasti, především města Libochovice a místní část Poplze. Kromě toho na větev odbočující v Libochovicích východním směrem jsou připojeny obce Radovesice, Žabovřesky n. O. a Břežany. Na větev odbočující v Libochovicích západním směrem jsou připojeny Dubany, Křesín a Levousy.

„Rekonstrukce vodovodního přivaděče přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro téměř 4 500 připojených obyvatel města Libochovice a širšího okolí,“ řekl Miroslav Harciník, generální ředitel SVS.

 Azbestocementový vodovodní přivaděč o průměru 200 mm z vodojemu Hazmburk do Libochovic z roku 1961 je opakovaně poruchový. Pro zajištění bezproblémové dodávky pitné vody bude nahrazen v délce 2 100 metrů potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 225 mm. Rekonstrukce bude provedena včetně propojení s potrubím ve vodojemu a se stávající sítí v Libochovicích v Čechově ulici. Bude rekonstruována také stávající revizní šachta v prostoru Čechovy ulice. Rekonstrukce přivaděče ve volném terénu (pole) bude prováděna bezvýkopovou technologií.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 8,948 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. července.  Stavební práce byly zahájeny 24. srpna. Termín dokončení je stanoven  do 30. listopadu 2011.

Zdroj: SVS

Související rubriky: Vodovody a kanalizace