Rekonstruovaná úpravna vody Bedřichov zásobuje 55 000 obyvatel

Aktualizováno 1. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

filtrace vody ÚV - IMG_4095

Na 120 milionů korun včetně DPH se vyšplhaly náklady na modernizaci úpravny vody (ÚV) Bedřichov s cílem zvýšit kvalitu pitné vody. Na dnešním setkání s novináři na uvedené ÚV to řekla mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK ) Iveta Kardianová.

ÚV Bedřichov v Jizerských horách je významným zdrojem skupinového vodovodu Liberec – Jablonec nad Nisou. Do provozu byla uvedena v roce 1987. Surovou vodu odebírá z vodního díla Josefův Důl, vybudovaném na říčce Kamenici. Díky moderním technologiím se nyní vyrovná i s výkyvy v kvalitě surové vody. Maximální výkon (výroba upravené pitné vody) ÚV činí 370 litrů za sekundu, průměrný výkon dosahuje 190 l/s. Z ÚV Bedřichov zásobují SčVK pitnou vodou přibližně 55 000 obyvatel, především v krajském městě Liberec.

Rekonstrukce ÚV v roce 2014 zahrnovala doplnění prvního separačního stupně – flotaci a rekonstrukci druhého separačního stupně – filtrace. Cílem provedené rekonstrukce bylo modernizovat technologii ÚV tak, aby se vyrovnala se zhoršenou kvalitou surové vody, ke které může dojít, když se nárazově zvýší výskyt nežádoucích mikroorganismů, a zajistit výrobu pitné vody v souladu s požadavky legislativy.

SčVK  kontroluje kvalitu vody jak při odebírání ze zdroje, tak dále na úpravně, v distribuční síti a v kohoutku v domácnostech zákazníka. Odebrané vzorky analyzuje akreditovaná laboratoř. Ani vysoké teploty posledních dní neměly vliv na kvalitu vody v distribuční síti a dodávaná pitná voda tak po celou dobu splňovala požadavky platné legislativy – vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace