Rekonstrukce vodovodu v Žatci skončí v listopadu, vyjde na pět milionů

31. října 2011 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

voda-sklenice7

Do 30. listopadu letošního roku hodlá Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončit rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulicích Chomutovská a Jana Herbena v Žatci. Informovala o tom dnes mluvčí společnosti Dagmar Haltmarová.

Investiční akce za zhruba pět milionů korun zkvalitní dodávky pitné vody a odvádění splaškových vod pro asi 90 připojených obyvatel.

Stávající betonová kanalizační stoka v Chomutovské ulici a kameninová stoka v ulici Jana Herbena jsou ve špatném technickém stavu. Stoka v Chomutovské ulici byla uvedena do provozu v roce 1969. Potrubí je netěsné, protože beton je značně zkorodovaný, především ve dně, a vykazuje praskliny. Stávající jednotná kanalizační stoka v ulici Jana Herbena rovněž pochází z roku 1969. Je na více místech popraskaná a rozlámaná.

V souběhu s kanalizací v ulici Jana Herbena je veden vodovodní řad z roku 1955. Je vlivem stáří značně zarostlý (inkrustovaný). Vzhledem k blízkosti jejich uložení v úzké uličce hrozí, že při rekonstrukci kanalizace dojde k porušení vodovodu. V rámci jedné stavby proto dojde k výměně kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude rekonstruováno celkem  147 metrů kanalizace v ulici Jana Herbena, z toho na úsek v délce 85 metrů bude nově použita kamenina o průměru 300 mm a na úsek v délce 62 metrů kamenina o průměru 400 mm. Stávající vodovod bude v délce 160 metrů nahrazen potrubím z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 80 mm. V Chomutovské ulici budou stávající kanalizační přípojky přepojeny do kanalizační stoky vedoucí na druhé straně komunikace, včetně jejich nezbytného prodloužení v úhrnné délce cca 70 metrů. Původní betonová kanalizační stoka bude v délce 128 metrůzrušena a zaplavena popílkovou směsí.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 4,142 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je společnost KOMASTAV DS s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. srpna 2011. Přípravné práce (sondy) začaly 3. září 2011. Stavební práce byly zahájeny v polovině října. Stavba má být dokončenado 30. listopadu 2011.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace