Rekonstrukce vodovodu v Harrachově

22. listopadu 2011 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Vodovody a kanalizace

voda-sklenice9

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje v Harrachově, v lokalitě u zdravotního střediska další ze svých  letošních investičních akcí –rekonstrukci vodovodu ve finančním objemu 1,4 milionů korun. Informovala o tom dnes mluvčí společnosti Dagmar Haltmarová.

Rekonstrukce vodovodu do budoucna přispěje k dodávkám pitné vody pro asi 50 připojených obyvatel.

Více o stavbě:

Původní vodovodní řad je z roku 1920. Vlivem stáří byl ve špatném technickém stavu, silně inkrustovaný (zarostlý), kapacitně nedostačující a poruchový. Navíc byl částečně veden po soukromých pozemcích, což provozní společnosti ztěžovalo jeho opravy. V rámci investiční akce SVS proto došlo k výměně vodovodu. Bylo rekonstruováno celkem  187 metrů litinového vodovodu o průměru 80 mm, přičemž nově byl použitodolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) rovněž o průměru 90 mm. Součástí rekonstrukce  je osazení jednoho podzemního hydrantu a jednoho vzdušníku. Došlo také k  přepojení šesti stávajících vodovodních přípojek. Zrekonstruovaný vodovod je veden v délce 97 metrů v původní trase a v délce 90 metrů je vymístěn mimo soukromé pozemky do veřejné komunikace.

Celkový finanční objem rekonstrukce kanalizace a vodovodu je 1,158 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Stavba byla zahájena předáním staveniště v září 2011. Bezprostředně byly zahájeny stavební práce, které mají být dokončeny do konce listopadu 2011.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2011 je plánován ve výši 1,217 miliardy korun. Více informací na www.svs.cz.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace