Rekonstrukce vodovodů na Bílovecku za více než 17 milionů korun

24. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

logo-smvak

Bílovec, Slatina a Zbyslavice budou mít do konce roku více než 1 840 metrů nové vodovodní sítě. Informoval o tom dnes mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) Marek Síbrt.

Všechny tři projekty celkem za více než 17 milionů korun začaly v létě a měly by být hotovy do konce roku. „V Bílovci investujeme v Radotínské ulici více než devět milionů korun do výměny litinového potrubí za potrubí z tvárné litiny především proto, že to stávající má vlivem silné inkrustace sníženou průtočnou kapacitu. Nové potrubí bude mít také větší profil. Přepojeno bude v průběhu stavby 37 plastových vodovodních přípojek, u tří přípojek pod veřejným prostranstvím budou vyměněny jejich kovové části,“ vysvětluje technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Významná stavba probíhá v koordinaci s městem v Bílovci také na ulici Boženy Němcové. Stávající litinový řad bude v délce 230 metrů otevřeným výkopem vyměněn za nový z tvárné litiny. Dalších více než 61 metrů je rekonstruováno bezvýkopovou metodou řízeného vrtání za použití trub s vnějším ochranným obalem z cementové malty. Přepojeno bude také šest vodovodních přípojek, u dvou dalších budou vyměněny jejich kovové části a jedna přípojka bude nově vybudována v celé délce.
„Stavba probíhá v koordinaci s městem, které během rekonstrukce ulice Boženy Němcové mimo jiné obnovuje asfaltový povrch místní komunikace. Město i ostatní vlastníci struktury obnovující své sítě si zaslouží poděkování za koordinaci a spolupráci,“ dodává Veselý.

V Slatině u Bílovce je rekonstruován vodovodní řad pocházející z třicátých let minulého století především kvůli vysoké poruchovosti, která by mohla mít nasátím znečištění z okolního prostředí vliv na kvalitu pitné vody. V rámci stavby bude vybudována také nová redukční šachta pro umístění redukčního ventilu, protože ten stávající byl umístěn v bývalé čerpací stanici sloužící místnímu lyžařskému areálu. Opuštěním čerpací stanice bude umožněno také propojení rekonstruovaného řadu se stávajícím potrubím a nepotřebný úsek bude zrušen. Lyžařský areál bude zásobován pitnou vodou nově vybudovanou přípojkou.

Ve Zbyslavicích bude vyměněno litinové potrubí z roku 1971 kvůli kvalitě pitné vody (obsah železa) za potrubí z tvárné litiny. Přepojeno bude také osmnáct plastových přípojek. Náklady investice přesahují tři miliony korun.

Naše voda, doprovodné logo: SmVaK

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace