Rekonstrukce vodovodu v Litoměřicích je před dokončením

1. listopadu 2012 | Rubrika: Voda a naše peněženka , Vodovody a kanalizace

kanalizace 1

Severočeská vodárenská společnost (SVS) dokončuje v Litoměřicích rekonstrukci vodovodu v ulicích Okružní a 5. května. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Původní vodovodní řady v křižujících se ulicích Okružní a 5. května v historickém centru města v městské památkové rezervaci byly z litiny. Byly uvedeny do provozu roku 1935. V posledních letech byly opakovaně poruchové, kvůli čemuž docházelo k zatopení historického sklepení. Betonová kanalizační stoka vedená ve vzdálenosti cca pět metrů od vodovodu je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Trasa vodovodu se rekonstrukcí nemění. Nově se používá potrubí z vysokohustotního polyetylénu. V Okružní ulici je měněno 157,7 metrů řadu o průměru 90 mm, v ulici 5. května 210,7 metrů řadu o průměru 90 mm, tj. celkem 343,7 metrů. V úseku délky 344 metrů jsou práce prováděny bezvýkopovou technologií BERSTLINING. Jde o metodu zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při současném roztlačení stávajícího potrubí -používá se zpravidla v místech, kde je nutno chránit porosty nebo zachovat dopravu na komunikaci. Na trase bude přepojeno všech 24 stávajících vodovodních přípojek. V závěru stavby dojde k obnově dotčeného povrchu komunikace (dlažby).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. září 2012. Stavební práce začaly 24. září a mají být dokončeny  do 15. listopadu 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2012 naplánováno celkem 15 staveb za celkových 67,66 milionu korun bez DPH.

Rekonstrukce vodovodu v centru města má do budoucna zabránit únikům vody a škodám na historickém sklepení a přispět k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro připojené obyvatele.

Naše voda

 

Související rubriky: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace