Rekonstrukce vodní nádrže U Dubu na Jesenicku je dokončena

21. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

lesy-cr-vodni-nadrz-u-dubu-rekonstrukce-zari-2016

Vodní nádrž U Dubu, jedna z osmnácti na Plavném potoce, nedaleko Černé Vody na Jesenicku v Olomouckém kraji, je po dvouleté rekonstrukci opravena. Informovala o tom mluvčí státního podniku Lesy České republiky (Lesy ČR) Eva Jouklová.

Lesy ČR coby správci malých vodních toků v zemi investovaly podle mluvčí do projektu 3,7 milionů korun. „Z nádrže nekontrolovaně unikala voda, rekonstrukce byla nezbytná,“ říká Jakub Matuška z Krajského ředitelství Lesů ČR v Šumperku. Nový vypouštěcí objekt tvoří kašnový přepad osazený otevřeným požerákem, ke kterému vede horní lávka. Odtoková štola je na vzdušné straně hráze zakončena lovištěm. Opravilo se i opevnění pěti ostrůvků v nádrži, která slouží výhradně pro sportovní rybolov. Předpokládá se, že nádrž bude napuštěna během letošního října nebo listopadu. Plocha zátopy činí 3,6 hektarů, objem vody pak 0,042 milionů m3. Výška hladiny u vypouštěcího zařízení dosahuje 3,4 metrů. Ryby – kapr, amur, štika a tolstolobik budou vysazeny do nádrže na jaře 2017.

Kromě vodních nádrží na Plavném potoce spravují Lesy ČR v oblasti Černé a Červené Vody ještě další nádrže na Černém a Červeném potoce a na Vidnávce. Takřka na všech vodních nádržích se provozuje rybniční hospodářství, některé jsou ponechány jako přírodní a přirozený biotop pro vodní živočichy a rostliny.

Na největší vodní nádrži ve správě Lesů ČR na Jesenicku, Velkém rybníku o ploše 17 hektarů, se každoročně setkávají rybáři s veřejností při výlovu s prodejem ryb přímo na hrázi. Ten letošní je plánován na pátek 28. října. „Tradičně tam zakončíme rybářskou sezónu,“ zve na akci lesní správce z Jeseníku Jiří Pňáček.

Naše voda, foto lokality: Lesy ČR

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství