Rekonstrukce jezu oživí Mlýnský potok v Olomouci

4. března 2013 | Rubrika: Přehrady a vodní díla , Prevence povodní, voda v krajině

rozpadlý jez na Mlýnském potoce - foto město Olomouc

Velké plus pro život v Olomouci v Mlýnském potoce i pro jeho okolí znamenají chystané úpravy tohoto vodního toku. Během letošního a příštího roku se radikálně změní fungování toku v okolí Šantovy ulice a Domoviny. Novinky oznámila olomoucká radnice.

 Systém obou říčních ramen se přiblíží podobě, jakou měl před desítkami let, rozpadající se jez u Sokolovny navíc nahradí balvanitý skluz, který umožní desítkám druhů vodních živočichů nerušenou migraci ve směru po i proti proudu řeky.

Vše začíná u dnes téměř neexistujícího starého jezu u Sokolovny. Jez, poničený nejprve v roce 1945 leteckou pumou a v roce 1997 katastrofální povodní, který se před dvěma lety definitivně protrhl a začal rozpadat, bude rozebrán a nahrazen vodním dílem zcela jiného typu – takzvaným balvanitým skluzem. „Nové technické řešení je ohleduplnější k přírodě, navíc umožní bezproblémovou migraci vodních živočichů oběma směry,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

„Po dokončení tento vodní prvek nasvítíme a Olomouc tak získá další velmi pěkné místo.“ Balvanitý skluz vznikne na hlavním rameni potoka, který lemuje budoucí novou tramvajovou trať.

Podstatnou součástí úprav je rovněž obnovení průtoku v rameni, které obtéká ostrov s budoucí galerií Šantovka a ulici Domovina. Voda se do nyní slepého ramene vrátí už tento rok, ještě před definitivní proměnou starého jezu.

„Koryto bylo od říčního systému odděleno v roce 1989, kdy byla uzavřena zdejší malá vodní elektrárna. V části koryta dnes zůstává stojatá voda, jejíž hladina závisí na stavu hladiny v hlavním toku Mlýnského potoka i řeky Moravy. Tato stojatá voda je v létě prohřívána a zahnívá, což vyvolává zápach, na nějž si pak stěžují obyvatelé Domoviny,“ doplňuje Petr Loyka.

Zprůtočněním starého ramene se nepříjemný problém odstraní, navíc přibude další příjemné zákoutí u břehů potoka a zlepší se prostředí pro vodní živočichy. Po dokončení rekonstrukce obou ramen Mlýnského potoka bude následovat také velmi pečlivý monitoring stavu života v řece za spolupráce s odborníky. Jak Petr Loyka doplnil, v říčním systému Moravy v Olomouci byl od devadesátých let minulého století prokázán výskyt celkem 22 ryb, přičemž loňský průzkum pod jezem odhalil jedenáct z nich. Potvrzena byla i přítomnost raka říčního.

„V této lokalitě jsme měli tři priority. Protipovodňovou ochranu, na níž se právě nyní pracuje, odstranění staré ekologické zátěže v podobě torza někdejší chemické továrny v centru města, k čemuž už došlo, a konečně obnovení vodního režimu říčního ramene na Domovině, což právě nyní chystáme,“ uzavřel Petr Loyka. „Vodní tok bude z hlediska ochrany přírody a života v řece teprve po těchto úpravách ve skutečně dobré kondici,“ doplnil primátor Martin Novotný.

Zdroj: Město Olomouc 

Související rubriky: Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině