Řeka Jihlava bude ještě čistší

Aktualizováno 29. září 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V sídle Kraje Vysočina se v září 2015 konalo další jednání pracovní skupiny Za čistou řeku Jihlavu, které rozhodlo o dalších postupech čištění vody v řece. „Znečištění dusíkem pochází zejména z plošných zdrojů tj. ze zemědělských ploch, znečištění fosforem naopak z bodových zdrojů, kterými jsou obecní kanalizace. Po podrobném zmapování budou navržena účelná a efektivní opatření ke zlepšení kvality povrchové vody v řece Jihlavě,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

Hlavním bodem jednání bylo schválení účelného využití daru ve výši jednoho milionu korun, který Kraj Vysočina obdržel od společnosti ČEZ, a.s. na činnost pracovní skupiny. „V letošním roce byla už realizována I. etapa monitoringu účinnosti stávajících jak průmyslových, tak obecních ČOV, na kterou na podzim naváže II. etapa. Dále jsou zajištěny práce na zmapování a monitoringu výustí kanalizací v problémových místech a vybraných lokalitách v povodí řeky Jihlavy,“ doplnil Chlád.

Dalším bodem jednání bylo naplánování programu II. ročníku konference Za čistou řeku Jihlavu pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a ministra zemědělství Mariana Jurečky. Konference se uskuteční v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě 3. prosince 2015. Jejím cílem bude prezentace realizovaných i připravovaných aktivit a hledání možností realizace opatření k efektivnímu snížení znečištění povrchových vod v povodí řeky Jihlavy dusíkem a fosforem.

„Kraj Vysočina v letošním roce ze svého rozpočtu prostřednictvím zásad zastupitelstva kraje podpořil realizaci opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod v pěti obcích v povodí řeky Jihlavy – Heralticích, Chlístově, Puklicích, Trnavě a ve Větrném Jeníkově. Bohužel z důvodu omezených příjmů jsou i finanční prostředky, které může kraj poskytovat do ochrany vod, limitované. Proto je nutné stále hledat možnosti získání finančních prostředků na realizaci potřebných opatření ze státních a evropských dotačních titulů,“ uzavřel krajský radní Zdeněk Chlád.

Naše voda, foto:wikimedia commons,Nostrifikator

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině