Řeka Bílovka se vrací do přírodního koryta

14. října 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

menší řeka

Po půlstoletí se dolní část říčky Bílovky na Novojičínsku vrací z regulovaného do přírodního koryta.  Připomněla to reportáž České televize.

Část koryta sice podle reportáže musely vyhloubit stavební stroje, tok ale v podstatě kopíruje původní trasu s meandry, která zanikla kvůli zemědělské činnosti. Vítají to hlavně ochránci přírody. Bílovka na dolním toku v Poodří změnila svou podobu v 60. letech minulého století. Tehdy ji stavbaři svedli do regulovaného kanálu a zemědělci původní koryto na lukách zasypali. Teď se voda vrací zpět do přírodního stavu, kanál ale zcela nezanikne.

Nově vyhloubená část koryta nad soutokem s řekou Odrou prochází místy, kudy Bílovka skutečně kdysi tekla. Má délku přes 2 km, šířku 6 m a hloubku maximálně 3 m. Podle pracovníků Správy CHKO Poodří se díky tomu navrátí do řeky řada druhů, které neměly vhodné podmínky v tom upraveném korytě, například proudomilné ryby. Obnova 5 km dolního toku Bílovky vyšla na 48 milionů korun. Úplné napuštění koryta předpokládají vodohospodáři v řádu několika dní.

Zdroj: Česká televize, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství