Regulace toku Berounky má své kořeny již na počátku minulého století

11. listopadu 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

Berounka - Beroun - rybí přechod - IMG_8903

Zatím poslední etapě regulace toku řeky Berounky, které v současné době spočívá ve zkouškách protipovodňových bariér v místech, kde jsou obyvatelé Berouna nejvíce ohroženi velkou vodou, předcházela celá řada regulačních opatření v minulosti.

To mimo jiné dokazuje, že problémy s Berounkou jsou historické, a současné úvahy o další možné regulaci toku této řeky mají svou logiku. První návrhy na úpravy toku Berounky pocházejí již z let 1889 až 1991, a to na část toku od berounského jezu k Vitáčkovu mlýnu. K realizaci vlastní stavby došlo pak v letech 1906 až 1913, úpravy zahrnovaly také úseky Tetín – Srbsko a Srbsko – Poučník.

V roce 1952 byla postavena hráz na Závodí, jejímž cílem bylo ochránit obyvatele na levém břehu Berounky především v nově vzniklé ulici Na Hrázi. V roce 1954 pak byl zásadně rekonstruován berounský jez.

V letech 2010 až 2011 vznikla v Berouně malá vodní elektrárna, jejíž součástí byla i stavba sklopného jezu. Ta umožňuje zejména na jaře a v zimě pomocí snižování hladiny v nadjezí snažší rozlámání ledů. Ve stejné době vznikl vedle MVE také rybí přechod jako přírodní koryto osazené balvany typu bypass. To Berounky v Berouně, MVE  i rybí přechod si můžete prohlédnout ve fotoreportáži na facebookové verzi portálu Naše voda, jehož redakce tento měsíc zmiňované lokality navštívila.

Naše voda, foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství