Regulace cen vody nepřejde pod Energetický regulační úřad

10. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

ČOV čištění vody - IMG_3891

Vláda na své jednání v pondělí 9. února přijala doporučení ministerstva průmyslu a obchodu zachovat dosavadní systém regulace cen českého vodárenství. Jak přitom uvedl server aktuálně.cz, tvorbu cen má ale koordinovat nový subjekt.

Kabinet se tak nepřiklonil k předání veškerých pravomocí Energetickému regulačnímu úřadu. Této varianty se obávaly vodárenské firmy a hrozily, že by kvůli vyšším administrativním nákladům musely zdražit vodné a stočné. Právě cena vody přitom v Česku patří mezi nejvíce rostoucí za posledních dvacet let. Dohled nad vodárenstvím je v současné chvíli velmi roztříštěný. Na starosti jej má šest ministerstev (průmyslu a obchodu, životního prostředí, zemědělství, financí, zdravotnictví a pro místní rozvoj), některé kompetence pak spadají pod města a obce.

Vláda přijala argument ministerstva průmyslu a obchodu, že zachování kompetencí u současných resortů ušetří peníze státnímu rozpočtu. Úprava současného systému je přesto nutná. Změnit se musí také proto, aby mohlo Česko čerpat dotace z EU – je potřeba vytvořit vlastní systém regulace pro infrastrukturu dotovanou z evropských zdrojů. Už dříve se zástupci ministerstev životního prostředí, pro místní rozvoj a zemědělství po jednání v Bruselu ujistili, že zvolené řešení je v souladu s požadavky Evropské komise, a české vodárenství si tedy může sáhnout na miliardové dotace.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má nyní od vlády deset hlavních úkolů. Především musí vypracovat konkrétní návrh na ustavení nového koordinačního subjektu. Zároveň má vzniknout studie proveditelnosti, která má doložit dostatečnost doporučované varianty.

Podle vodárenských společností je snaha vlády v oblasti regulace cen vody zbytečná, jelikož Česko již dostatečnou regulaci má. “Regulátor musí nutit všechny vlastníky zanedbané infrastruktury podstatně zvýšit cenu tak, aby bylo možné investovat do její obnovy. To tu ale přeci máme, k tomu regulátora nepotřebujeme,“ říká předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR František Barák.

„Největším problémem ve vodárenství je potřeba budovat lepší a dražší čističky odpadních vod. Těmto nákladným investicím, které nutí vodárenské společnosti k zadlužování a zvyšování cen pro odběratele, nelze zabránit státní regulací. Možným řešením je odpovědnější chování spotřebitelů, které může začít zájmem o to, co vlastně do odpadních vod vypouštíme za chemikálie,“ přidává se také analytik portálu CenyEnergie Petr Woff.

Zdroj: Aktuálně.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace