Registrace do projektu Čistá řeka Sázava 2017 už jsou spuštěny

5. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Čistá řeka Sázava - foto Olga Špátová

Projekt Čistá řeka Sázava, při němž dobrovolníci každoročně na jaře uklízejí břehy známého toku, už dávno není jen honbou za tunami odpadků. Připomíná to Jaroslava Tůmová, manažerka Posázaví, o.p.s., jednoho z hlavních organizátorů akce.

Čistá řeka Sázava je totiž také snaží inspirovat a měnit myšlení lidí, podněcuje v nich zájem o místa, kde žijí, motivuje je k ohleduplnému chování k přírodě a vychovává tak další generace. Již podvanácté v dubnu bude možné potkat dobrovolníky i ve městech a obcích, které neleží jen na dohled od řeky Sázavy. Společně budou sbírat vše, co do přírody nepatří a půjdou tak příkladem ostatním.

Letošní Čistá řeka Sázava vyvrcholí velkou úklidovou akcí od 7. do 9. dubna. Dobrovolníci při ní vyčistí břehy prakticky od pramene po soutok s Vltavou. Organizace nejdelšího, zhruba 90kilometrového úseku z Kácova do Pikovic, bude opět v režii společnosti Posázaví o.p.s. „Dobrovolníci se mohou hlásit už teď prostřednictvím on-line formuláře na stránkách www.cistarekasazava.cz. Vyzýváme zejména naše skalní příznivce, aby nám přišli pomoct, protože u řeky je potřeba zlikvidovat ještě několik černých skládek,“ řekla manažerka projektu Čistá řeka Sázava Denisa Cibulková. Každému, kdo o to bude stát, je zároveň připravena poradit, jak podobnou akci zorganizovat. Jednou z možností je například zařadit úklid do kampaně Zdravá města, jak to letos udělal Týnec nad Sázavou, Benešov nebo město Sázava.

Podeváté se k projektu Čistá řeka Sázava připojí také MAS Lípa pro venkov z.s., pod jejímž vedením budou dobrovolníci od 7. do 9. dubna uklízet okolí řeky v úseku z Chřenovic do Kácova. Do úklidu by se tu měly zapojit ZŠ Potěhy, ZŠ Zruč nad Sázavou, Zvláštní škola ve Zruči nad Sázavou a Dětský domov ve Zruči nad Sázavou. Už tradičně se počítá s účastí členů spolku Kalňáci, kteří pomohou s úklidem dolního toku Želivky. Ruku k dílu slíbili přidat také spolky a jednotlivci z obcí Horka II, Chabeřice, Vlastějovice a ze Zruče nad Sázavou. Zmíněné obce a město i podnikatelské subjekty v regionu organizátoři požádali o poskytnutí finančních či materiálních příspěvků na úklid. „Letos bychom chtěli akci posunout dál, proto jsme připravili projekt ‚Ukliďme Kutnohorsko 2017‘ a vyzvali obce a školy, aby se zapojily do úklidu na svém území,“ uvedl manažer MAS Lípa pro venkov z.s. Radek Tvrdík. Podrobnosti jsou na  www.lipaprovenkov.cz.

Mezi Chřenovicemi a Havlíčkovým Brodem organizuje úklid pod názvem Čistá řeka Sázava na Vysočině společnost Královská stezka o.p.s. Uklízet se tu bude od 3. do 8. dubna. V pracovních dnech se úklidu ujmou školy z Havlíčkova Brodu, Světlé nad Sázavou, Ledče nad Sázavou a obce Okrouhlice, běžně to bývá kolem 450 žáků. V sobotu tu chodí čistit dobrovolníci z řad veřejnosti. „Jsou vítány všechny ruce pro sběr odpadků a každá nadšená duše pro dobrou věc! Všichni dobrovolníci dostanou drobné občerstvení, pracovní rukavice, pytle na sběr odpadu a drobnost jako vzpomínku na akci. Ti odvážnější, kteří se nebojí studené vody, a ta je v dubnu opravdu svěží, si mohou dopředu s námi domluvit, že budou z koryta řeky sbírat a svážet odpad lodí,“ uvedla Karolína Ortová z pořádající místní akční skupiny Královská stezka o.p.s. Jako poděkování dobrovolníkům plánují na 8. dubna do sokolovny v obci Okrouhlice velký vodácký bál s kapelou WorWaní. Zájemci o úklid se mohou hlásit na e-mail: ortovka777@seznam.cz nebo tel.: 774 709 322. Další informace jsou na www.kralovska-stezka.cz.

Počtvrté v historii projektu se bude uklízet okolí řeky Sázavy už od pramene, tedy od velkého Dářka po Havlíčkův Brod, respektive mezi obcemi Polnička a Pohled, a to od 6. do 9. dubna. Akci organizuje společnost Havlíčkův kraj o.p.s. Informace podá Jaroslava Hájková, e-mail: hajkova@havlickuvkraj.cz, tel.: 774 420 913.

Projekt Čistá řeka Sázava je nekomerční aktivitou financovanou z dotací od obcí, z příspěvku sponzorů a dalších dárců. V prvních ročních se řeka Sázava uklízela mezi městem Sázava a obcí Pikovice, v současnosti se už čistí napříč dvěma kraji, Středočeským a Vysočinou. S úklidem více než 200 kilometrů řeky Sázavy a jejích přítoků loni pomáhaly bezmála 3 000 dobrovolníků, kteří sesbírali přes 30 tun odpadků.

Patronkou projektu, který se od loňského roku koná pod heslem „Drž rytmus s Čistou řekou Sázavou“, je zpěvačka Aneta Langerová. Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní podnik, společnosti Bisport s.r.o., ČEPS, a.s. a Lesy ČR, s.p., mediálním partnerem Rádio BLANÍK.

Kontakt pro další informace: Denisa Cibulková, manažerka projektu Čistá řeka Sázava, tel.: 608 702 061, e-mail: cibulkova@posazavi.com

Naše voda, foto Olga Špátová

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace