Ředitelství závodu Dyje sídlí od března v Náměšti nad Oslavou

3. března 2014 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

NP Podyjí - kamenné řečiště Dyje

Od 1. března je novým sídlem ředitelství závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) zrekonstruovaná budova v Náměšti nad Oslavou. Informovala o tom mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Závod Dyje doposud sídlil v Brně, v budově generálního ředitelství podniku na Dřevařské ulici 11. Důvodem pro jeho nové umístění v Náměšti bylo směřování závodu do centra své územní působnosti a po přesunu provozů Břeclav a Dolní Věstonice pod vedení závodu Střední Morava se jedná o další krok ke sjednocení organizační a personální struktury závodů. Druhotným efektem je pak větší zefektivnění stávajícího členění budovy generálního ředitelství, zejména vytvoření nových prostor pro ústřední spisovnu a archivu Povodí Moravy. Vlastnímu stěhování ředitelství tohoto závodu předcházela rekonstrukce budovy v Náměšti nad Oslavou. V souvislosti se změnou kancelářských prostor ředitelství závodu Dyje se mění také jeho korespondenční a fakturační adresa. Telefonní a emailové kontakty zůstávají beze změny.

Nová adresa sídla závodu Dyje: Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť na Oslavou

Naše voda, ilustrační foto NP Podyjí

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině