Ředitelství vodních cest představí nová ochranná stání plavidel užívaných Policií ČR

1. dubna 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

ŘVC - ochranné stání Policie ČR Praha

Příští týden proběhne slavnostní ukončení projektu „Ochranná stání služebních plavidel na LVVC“ užívaná Policií ČR na Veslařském ostrově v Praze. Informoval o tom mluvčí Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) Jan Bukovský.

Ochranná stání služebních plavidel Policie ČR byla vybudována v Praze na Veslařském ostrově a v Nymburku s cílem zvýšit akceschopnost Integrovaného záchranného systému v době povodní a přispívají ke zlepšení bezpečnosti plavebního provozu a občanů v případech ohrožení. Garáže služebních plavidel mohou nyní trvale i za nejvyšších povodní zůstávat na svém místě a Policie ČR může za krizových situací bez omezení vykonávat na řece svou činnost. Na rozdíl od minulosti tak nemusí při povodni místo ochrany občanů uklízet své plovoucí garáže do přístavu.

Součástí akce, na které bude přítomna i redakce portálu Naše voda, které pro zájemce připraví fotoreportáž a videoreportáž, budou také ukázky akcí Policie ČR včetně praktické ukázky policejní práce na vodě, při které se využívají nejmodernější prostředky Policie ČR.

Projekt výstavby ochranných stání byl financován z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Naše voda, foto ŘVC

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině