V řece Jihlavě byl objeven sekavčík horský

17. ledna 2017 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině , Rybářství a rybníkářství

Lhánice_-_řeka_Jihlava_z_vyhlídky_Na_Babách_obr2

Při průzkumu rybí fauny v nově vyhlášené evropsky významné lokalitě Meandry Jihlavy se povedl vědcům z Ústavu biologie obratlovců AVČR jeden z nejzajímavějších ichtyologických objevů poslední doby.  Při monitoringu hrouzka běloploutvého zde byl překvapivě prokázán výskyt sekavčíka horského. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny ve své zprávě.

Sekavčík horský je drobná krátkověká rybka podobná známějším sekavcům. Ještě v padesátých letech minulého století žil v řece Bečvě, a to od ústí do Moravy až nad Vsetín. Místní populace ale pravděpodobně vymřela a od té doby byl sekavčík horský uváděn jako vymizelý. V roce 2001 však byl objeven v dolním, asi 1 km dlouhém úseku Vláry v Bílých Karpatech u hranice se Slovenskem. Tato lokální populace je závislá na vývoji populací na Slovensku.  Doposud byla jedinou v ČR.

Při loňských průzkumech byl sekavčík nově objeven v řece Jihlavě a to hned na několika místech v okolí obce Medlov a pod Přibicemi. To jen potvrzuje, že ačkoli byla řeka Jihlava stejně jako většina našich řek značně pozměněna činností člověka, udržela si na území nově vyhlášené evropsky významné lokality relativně přirozený charakter a díky tomu se zde zachovalo i velmi cenné rybí společenstvo. Kromě sekavčíka se tu totiž vyskytuje dalších 19 druhů ryb, včetně vzácného hrouzka běloploutvého a ouklejky pruhované. Unikátnost objevu spočívá nejen v tom, že v povodí Dyje nebyl výskyt sekavčíka nikdy historicky zmiňován, hlavně se ale jedná v současnosti pravděpodobně o jedinou populaci sekavčíka v celém povodí Moravy, kde se v minulosti pravděpodobně vyskytoval šířeji.

Tomu by nasvědčoval i skrytý způsob života sekavčíků, kdy se mladší jedinci přes den ukrývají v příbřeží, zatímco dospělci zalézají pod kameny v proudných úsecích se štěrkovitokamenitým dnem. Možná právě i tento skrytý způsob života a nízké početnosti způsobily, že jihlavská populace zůstala tak dlouho utajena.

Zdroj: AOPK

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině, Rybářství a rybníkářství