Ratifikace klimatické dohody z Paříže Evropskou unií má zelenou

30. září 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Podnikání s vodou a zákony

sucho-img_5773

Rada pro životní prostředí dnes přijala rozhodnutí o uzavření Pařížské dohody jménem Evropské unie. Informovala o tom zástupkyně tiskové mluvčí Ministerstva životního prostředí (MŽP) Jana Taušová.

Ministři podle ní rovněž schválili pozici EU na zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, které proběhne 7. – 18. listopadu 2016 v Maroku. Tématem mimořádného zasedání Rady pro životní prostředí byl mezinárodní proces vyjednávání o ochraně klimatu. Pařížskou dohodu přijaly smluvní strany Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v prosinci 2015 v Paříži. Dohoda by měla poté, co vstoupí v platnost, nahradit současný Kjótský protokol. Pro její platnost je však nezbytné, aby ji ratifikovalo nejméně 55 smluvních stran Rámcové úmluvy, jejichž souhrnný podíl na globálních emisích skleníkových plynů dosahuje nejméně 55 %. Rada pro životní prostředí dnes schválila ratifikaci Pařížské dohody jménem Evropské unie.

„Česká republika vítá dokončení ratifikačního procesu Pařížské dohody jménem EU. Díky intenzivnímu úsilí členských států EU a řady dalších zemí světa je pravděpodobné, že dohoda vstoupí v platnost ještě v letošním roce a první zasedání smluvních stran této dohody proběhne již na konferenci v Maroku. Je klíčové, aby byla Evropská unie od počátku zapojena do těchto důležitých jednání a podílela se na rozhodování o důležitých pravidlech pro implementaci Pařížské dohody. Dnešní rozhodnutí Rady pro životní prostředí umožní, že EU nezůstane pouze v roli pozorovatele,“ shrnuje přínos ratifikace náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, který ČR na jednání reprezentoval.

Vzhledem k tomu že Pařížská dohoda zahrnuje otázky spadající do působnosti EU i jejích členských států, musí být ratifikována nejen na úrovni EU, ale i každým jednotlivým členským státem EU. „Česká republika předpokládá dokončení vnitrostátního ratifikačního procesu na jaře příštího roku. Souhlas minulý týden udělila česká vláda, nyní bude dohoda postoupena ke schválení Parlamentu a následně k podpisu prezidentovi,“ uzavírá náměstek Smrž.

Rada pro životní prostředí dnes rovněž schválila pozici, s níž EU a její členské státy pojedou na nadcházející klimatickou konferenci do Maroka. Závěry Rady vedle cílů Pařížské dohody upravují i otázky implementace na úrovni EU. Potvrzují redukční závazek EU vyplývající ze schváleného rámce v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a zabývají se především konkrétními výstupy konference v Maroku v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, adaptace na změnu klimatu, financování opatření na ochranu klimatu či mechanismem vyhodnocování jednotlivých závazků, které mají za úkol plnit smluvní strany.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině