V rámci OP Rybářství dochází ke změně způsobilého žadatele

9. července 2012 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Rybářství a rybníkářství

štika IMG_0090

Podle nové metodiky pro čerpání dotací z Operačního programu Rybářství (OP) se od července mění okruh možných žadatelů o finanční podporu. Informovala o tom dnes ředitelka odboru komunikace ministerstva zemědělství Kateřina Böhmová.

Nová metodika byla podle vypracována v souladu s právními předpisy EU a ČR. V souvislosti s ní ministerstvo zemědělství upozorňuježadatele Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 na následující odstavec:

„Řídící orgány mají povinnost vyloučit z okruhu potencionálních příjemců subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele. Toto opatření se vztahuje na výzvy uveřejněné po 1. červenci 2012.“

Úplné znění Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 je zveřejněno na webových stránkách ministerstva financí:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_fondy.html

Naše voda

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Rybářství a rybníkářství, Voda a naše peněženka