Rakouský odborník: Klíčem k úrodné půdě je změna přístupu

11. února 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doktor Wilfried Hartl z rakouského výzkumného ústavu Bioforschug Austria bude hostem semináře o stavu české zemědělské půdy v České Skalici. Portál Naše voda o tom informovala Kateřina Čapounová z České technologické platformy pro ekologické zemědělství (ČTPEZ).

Wilfried Hartl patří mezi nejvýznamnější evropské zemědělské vědce a dlouhodobě se zabývá zvyšováním půdní úrodnosti a pěstování plodin bez používání pesticidů a umělých hnojiv. Na semináři, který se koná dne 16.-17.2. v České Skalici, si můžete mimo jiné vyslechnout informace o aktuálním varovném stavu české zemědělské půdy (přednáší J. Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy) a možnostech, jak tuto situaci řešit. Vybrané příklady z praxe ukáží, že péče o půdu bez užívání chemie se může ekonomicky vyplácet. První den semináře je věnován legislativním změnám v Programu rozvoje venkova a jejich dopadům do zemědělské praxe a je určen zejména pro zemědělskou veřejnost. Celý program semináře a informace o účasti naleznete na www.bioinstitut.cz

Orná půda u nás rapidně ubývá, a ta, která zůstává, ztrácí na své úrodnosti. Od roku 2000 jsme dokázali zastavit 28,7 tisíc hektarů půdy, plochu o velikosti zhruba 4/5 Národního parku Krkonoše. Patříme v Evropě mezi země s nejnižší cenou za hektar zemědělské půdy, s nejvyšším podílem propachtované půdy a naše zemědělské podniky mezi největší v EU. Jsme jednou z nejrozoranějších zemí v Evropě. Drasticky snižujeme chovy skotu a namísto chlévské mrvy čím dál víc sytíme půdu průmyslovými hnojivy. Jejich spotřeba, stejně jako pesticidů, stále stoupá. Organickou složku, díky které je půda živá a úrodná, však tato hnojiva nahradit nedokáží. Polovina veškeré zemědělské půdy v naší republice je dnes zařazena do tzv. zranitelných oblastí s vodou znečištěnou dusičnany. Zhruba čtvrtina zemědělské půdy je natolik utužená, že se dá jen stěží využít k pěstování, a polovina orné půdy v ČR je v ohrožení vodní a větrnou erozí.

Kontakt pro potvrzení účasti na semináři: info@bioinstitut.cz, tel. 581 115 181, Kontakt pro novináře: Kateřina Čapounová, media@ctpez.cz, tel 602 522 335

Naše voda, foto ČTPEZ (W. Hartl ukazuje kořenový systém ve vzdělávacím centru Bioforschung Austria)

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Prevence povodní, voda v krajině