Radostínské rašeliniště se musí prokácet

4. listopadu 2015 | Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

ras

Odstraňování náletových dřevin zahájila Správa CHKO Žďárské vrchy ve spolupráci s vlastníkem pozemků, společností KINSKÝ Žďár, a.s. v přírodní rezervaci Radostínské rašeliniště. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny.

Rozrůstající se dřevinný nálet bylo nutné odtěžit, aby se zamezilo zarůstání rašeliniště. Díky tomuto opatření dojde k opětovnému prosvětlení části rašeliniště, což bude mít pozitivní vliv nejen na vegetaci, ale i na různé druhy živočichů. Redukce náletových dřevin probíhá v souladu s platným plánem péče o tuto jedinečnou lokalitu.

Zdroj a foto: AOPK

Související rubriky: Prevence povodní, voda v krajině