V Radonicích na Chomutovsku modernizují vodojem

19. srpna 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Vodovody a kanalizace

Velky Tynec vodojem 1

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodojemu v Radonicích. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem Radonice je typový zemní montovaný vodojem s objemem 2 x 150 m3. Je do něj dodávána voda z vodojemu Mašťov a z vodního zdroje Konice. Z vodojemu je pak distribuována do spotřebišť směrem na Radonice a Račetice. Vodojem byl uveden do provozu roku 1969 a dnes je ve špatném technickém stavu v důsledku stárnutí materiálů, vnitřní vlhkosti i vnějších atmosférických vlivů.

Důvodem rekonstrukce je odstranění vad a poruch, jež sice nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na trvanlivost a použitelnost objektu: týkají se kvality betonu, vnějších i vnitřních omítek, střechy, kovových konstrukcí a tepelně-izolačních vlastností obecně. Rovněž trubní rozvody a armatury jsou ve špatném technickém stavu vlivem koroze a inkrustace.

V rámci investiční akce SVS dojde k realizaci řady opatření. Jde o vzduchotechnická opatření vedoucí ke kvalitnímu odvětrání objektu. Budou aplikovány hydroizolační stěrky a nátěry pro posílení vodotěsnosti. Budou nahrazeny poškozené vnější a vnitřní omítky, bude provedena sanace střechy. Dojde rovněž k výměně nevyhovujících zkorodovaných konstrukcí, armatur a potrubí a k výměně původních plechových dveří za plastové zateplené s těsněním.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. července 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH.

Naše voda, ilustrační foto

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace