Radní Pardubického kraje dnes podpořili dokončení splavnění Labe

10. ledna 2013 | Rubrika: Podnikání s vodou a zákony , Přehrady a vodní díla

Labe 18032012105

Splavnění Labe do Pardubic je jedním z významných záměrů rozvoje Pardubického kraje. To je podle Jakuba Rychteckého z odboru komunikace kraje závěr dnešního jednání Rady Pardubického kraje.

Podpora splavnění Labe je přitom podle něj zakotvena nejenom v Programu rozvoje Pardubického kraje z roku 2011, ale také v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje z roku 2010. Ty dokonce vymezují umístění veřejně prospěšných staveb jako nový plavební stupeň Přelouč II -plavební kanál, komory a další doplňující stavby a rovněž přístav Pardubice.

„Dokončení splavnění Labe do Pardubic představuje prodloužení labské vodní cesty z přístavu Chvaletice do Kunětic o 33 kilometrů. Labe na území České republiky tak dosáhne splavné délky 247 kilometrů, což nabízí obrovský potenciál,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Labsko – vltavská vodní cesta je dopravní cestou síťového charakteru, u které se projeví plné efekty až po realizaci všech opatření. „Vodní cesta do Pardubic nabídne možnost mezinárodní nákladní dopravy zejména směrem do námořních přístavů včetně využití kontejnerové dopravy. Díky této vodní cestě bude možno zkrátit cesty nadměrných investičních celků a dalších komodit nejen do evropských přístavů, ale i do zámoří,“ vysvětlil krajský radní zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy Zdenek Křišťál.

Pro zajištění splavnosti Labe do Pardubic chybí realizace stavby Stupeň Přelouč II, která představuje vybudování plavební komory na 3 kilometry dlouhém plavebním kanále. Tato komora překoná spád současného jezu Přelouč a navazujícího nesplavného úseku. Dále do Pardubic je vodní cesta již splavná (hladinu udržují jezy Přelouč, Srnojedy a Pardubice, u jezů Srnojedy a Pardubice jsou funkční plavební komory), pouze je nutné realizovat dílčí modernizační úpravy.

O vybudování stupně Přelouč usiluje Ředitelství vodních cest jako investor stavby řadu let. Dne 17. 12. 2012 vydal stavební úřad Přelouč veřejnou vyhláškou rozhodnutí o umístění stavby Stupeň Přelouč II, s možností odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. „Pokud by nebylo rozhodnutí napadeno odvoláním, bylo by ze strany investora reálné zahájit realizaci stavby v roce 2014, neboť v minulosti byl již vybrán zhotovitel stavby a smlouva s ním je platná,“ doplnil radní Křišťál.

Naše voda

 

Související rubriky: Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla