Řada průmyslových podniků odstavila své provozy

3. června 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Přehrady a vodní díla

120519_Ch_Kamenice_uklid_1

Významné průmyslové podniky v povodní zasažených oblastech odstavují rizikové provozy. Informoval o tom na základě šetření České inspekce životního prostředí mluvčí ministerstva životního prostředí (MŽP) Matyáš Vitík. Jde o stav v dnešních ranních hodinách.

Spolana a.s. – probíhají přípravy k odstavení provozu dle povodňového plánu. Dle vývoje hladiny vody v Labi bude případně odstaven provoz.

Kanalizační síť a PBČOV v Praze – v souladu s povodňovým plánem dochází k postupným uzavírkám kanalizačních výústí a objektů na síti. Tři PBČOV i ÚČOV jsou v současné době odstaveny.

ČOV CHEMOTEX Děčín – včera v cca 21:00 hodin ukončen provoz. Vzhledem k přetrvávajícímu deštivému počasí došlo v nočních hodinách k naplnění zádržné kapacity a pravděpodobně od časných ranních hodin dochází k odtoku nečištěných vod do řeky. S největší pravděpodobností budeme v odpoledních hodinách odstaveni od dodávky elektrického proudu. Opětovné zahájení provozu bude závislé na tom, jak rychle opadne voda a jaké škody vzniknou na elektrorozvodech.

Spolchemie – částečné odstavení výrob, nepředpokládají vypouštění nečištěných OV do Labe – výroba pryskyřic přerušena, výroba Eppichlorhydrinu bude zastavena při dosažení hladiny Labe 7,5 m (výroba perchloretylenu je zastavena), chlorový blok (Elektrolýza + Chlorová chemie + žíravé louhy), o odstavení (termín způsob) se mělo rozhodnout v průběhu dneška

Setuza – od 2. 6. ČOV a výrobny odstaveny, odpadní vody do Labe nevypouštěny

Kovošrot Děčín a.s. – z agregátů vyčerpány všechny nebezpečné látky, sklady závadných látek nejsou v dosahu povodně

Lovochemie a.s. – od 2. 6. odstaveny všechny výroby, ČOV v provozu

Kontakt pro více informací: Matyáš Vitík, mluvčí MŽP

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Přehrady a vodní díla, Prevence povodní, voda v krajině