PVK vyrobily zatím letos o něco více vody než loni

13. října 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Statistiky a kauzy

kohoutek-umyvadlo-voda6-328x245

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) vyrobily za 3.čtvrtletí roku 2012 celkem 89,251 milionu kubíků vody, což bylo téměř stejně jako v roce 2011 (89, 234 mil. m³). Informoval o tom mluvčí PVK Ondřej Pokorný.

Nepatrný nárůst spotřeby podle něj ovlivnilo především velmi suché jaro. Za tři čtvrtě roku odstranily PVK 3416 havárií vodovodu, což je o tři procenta více než v roce 2011. Došlo také k navýšení počtu havárií většího a velkého rozsahu z 215 na 246 tj. o 13 procent. Na nárůstu havárií se podepsaly mj. i mimořádné klimatické podmínky v zimním období, kdy se teploty místy pohybovaly okolo – 30° Celsia. Nejčastější příčinou vzniku byla koroze (2119 případů) a také pohyby půdy s následným tlakem na potrubí (1097 případů) jak v zimě, tak i v letních měsících. Ve 43 případech se jednalo o cizí zavinění. Největší havárie letošního roku vznikla na konci srpna v ulici Evropská a Pražský okruh v Praze 6. Velmi komplikovanou poruchu vodovodního řadu o průměru 1200 mm se podařilo opravit za den a půl. Nejvíce havárií bylo zaznamenáno u vodovodních řadů (1226) a přípojek (538), což je o 10 procent více než v minulém roce.

Na kanalizační síti bylo za 3. čtvrtletí letošního rokuřešeno 2937 havárií. Nejčastěji se jednalo o havárie stok (757) a přípojek (1461). Z celkového počtu všech havárií kanalizace bylo 1805 ucpávek. PVK apelují na zákazníky, aby nepoužívali drtiče kuchyňských odpadů a nevylévali přebytečný tuk do kanalizace. Porušují tím kanalizační řád a především se vyvarují zbytečně vynaložených finančních prostředků na odstraňování ucpávek v jejich objektu. Oprav a výměn kanalizačních poklopů bylo provedeno 156 a to je o čtyři procenta méně než v roce 2011. Na konci srpna zaznamenaly PVK velkou havárii na kanalizační zděné stoce v Prosecké ulici. Porucha vejčité stoky o průměru 1750 mm způsobila propad vozovky o rozloze 5×5 metru a její oprava si vyžádá ještě cca 2 měsíce. V letošním roce bylo kamerovým systémem preventivně prověřeno 113 km stokové sítě. Při preventivním průzkumu bylo odhaleno a odstraněno 20 havárií.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Statistiky a kauzy, Vodovody a kanalizace