PVK spolupracují s ochránci přírody při tvorbě přirozených biotopů v Praze

27. června 2015 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Prevence povodní, voda v krajině

čmelák louka

Celkem 600 000 čtverečních metrů ploch v Praze tvoří území v okolí pražských vodojemů, na nichž je možné udržovat lokální přirozené biotopy s původní pražskou květenou a drobnou faunou. Dosažení tohoto stavu je přitom cílem společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK).

PVK na tom, jak uvedl pro portál Naše voda generální ředitel společnosti Petr Mrkos, spolupracují s Českým svazem ochránců přírody. Záměrem je osít plochy kolem vodojemů původními travami a bylinami a ponechat vegetaci přirozenému procesu. To by mělo mimo jiné podpořit rozvoj motýlů, kteří potřebují pro svůj vývoj porost, který není několikrát do roku uměle sestřiháván nebo kosen. V dotčených lokalitách by také měla být vytvořena stanoviště, umožňující rozvoj brouků a drobného hmyzu.

PVK obhospodařují v Praze celkem 68 vodojemů. Přirozený vývoj flóry a fauny na plochách kolem nich je možný především proto, že do areálu vodojemů nemá laická veřejnost přístup.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Vodovody a kanalizace