PVK snížily loni ztráty vody ve vodovodní síti na 21,1 procenta

7. února 2012 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Statistiky a kauzy

rampouchy_dana

Společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) se v roce 2011 podařilo snížit objem ztrát vody a přesto, že spotřeba vody klesla o tři procenta, snížil se ukazatel procenta ztrát na 21,1 procenta. Informoval o tom dnes mluvčí PVK Ondřej Pokorný.

V roce 2011 bylo podle jeho údajů prověřeno 2817 kilometrů (o 6,5 procenta více než v roce 2010) distribuční sítě a odhaleno 337 (o 33 procent více) skrytých úniků vody. „Skryté úniky tvoří zpravidla největší část objemu ztrát, a proto se detekci a odstraňování skrytých úniků naše společnost intenzivně věnuje. Za posledních 15 let bylo cílenou prací dosaženo snížení ukazatele procenta ztrát na polovinu. V roce 1995 činily ztráty vody 42.5 procenta,“ uvedl Pokorný.

Na stokové síti bylo v roce 2011 preventivně prohlédnuto 146 kilometrů kanalizace a zrevidováno 2028 vstupních šachet a objektů. Díky prohlídkám PVK odhalila 21 havárií stokové sítě. Pro efektivnější prohlížení trubních stok byl zakoupen vozík k televizním inspekčním systémům, který umožňuje průzkum potrubí již od průměru 150 mm. Minulý rok pro odstranění zjištěných havárií na kanalizaci vypracovaly PVK 101 návrhů, které byly předány do plánů oprav a investic. Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy bylo také nalezeno osm přítoků splaškových vod do potoků a nádrží na území Prahy, a PVK se velkou měrou podílely na jejich řešení.

V roce 2012 očekává PVK obdobné výsledky hospodaření s vodou jako v roce 2011 a také pokračování meziročního snížení spotřeby a výroby vody při téměř shodných výsledcích v procentním ukazateli ztrát.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Statistiky a kauzy, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace