PVK opravily za 1. pololetí přes 2200 havárií vodovodu

15. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

opravy infrastruktury - 6

Za 1. pololetí roku 2013 řešily Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) 2222 havárií vodovodu, což je o 10 % méně než za stejné období minulého roku. Informoval o tom mluvčí PVK Ondřej Pokorný.

Z celkového počtu havárií bylo 669 havárií vodovodních řadů, 305 přípojek, 576 havarovaných armatur na vodovodních řadech a 599 armatur na přípojce. Nejčastější příčinou vzniku havárie byla v 1472 případech koroze, 799 havárií vzniklo vlivem pohybů půdy a ve 24 případech došlo k cizímu zavinění.  Nejvíce havárií bylo zaznamenáno v Praze 4 (550), Praze 10 (338) a Praze 9 (288). Havárii s největším dopadem na obyvatele opravily PVK 7. května v ulici Hanusova. Havarovaný vodovodní řad o průměru 500 mm v Praze 4 přerušil dodávku pitné vody pro 74 000 Pražanů a z hlediska dopadu na obyvatele se jednalo o největší havárii za posledních 5 let. Náročnou havárii se podařilo přepojit na náhradní trasy pitné vody během několika hodin a oprava samotná byla ukončena za necelé 2 dny.  Pravidelným preventivním průzkumem prověřili zaměstnanci PVK za letošních 6 měsíců 1525 km vodovodní sítě a odhalili 160 skrytých úniků. To velmi přispělo k snížení ztrát vody, které za 1. pololetí dosáhly výše 20,31 %.

Pražané mají stále možnost zřídit si bezplatnou službu SMS-INFO. Pomocí sms získají zákazníci aktuální informace o haváriích velkého a středního rozsahu, plánovaných odstávkách vody a jiné důležité informace. Zasílání informací o haváriích malého rozsahu není kapacitně možné. Zákazníci se mohou registrovat na www.pvk.cz nebo přímo na nonstop zákaznické lince 840 111 112. Pokud zákazníci zašlou prostřednictvím sms zprávu s textem VEOLIA na číslo 720 001 112, bude je kontaktovat operátor a provede rychlou a pohodlnou registraci služby SMS INFO přímo s naším klientem. Službu SMS INFO využívá přes 20 000 Pražanů a za její trvání bylo rozesláno 666 tisíc sms zpráv.

Na stokové síti bylo za první pololetí řešeno 1754 havárií, což je o 9 % méně než za loňské 1. pololetí. V 312 případech šlo o havárie trubních stok a v 54 případech o havárie zděných stok. PVK také řešily 920 ucpávek na kanalizaci. PVK apelují na Pražany, aby nevylévali tuky do kanalizace a neporušovali tím kanalizační řád. Vyvarují se tak zbytečně vynaložených finančních prostředků na odstranění ucpávek. Výměna nebo oprava kanalizačních poklopů proběhla v 80 případech.

Stokovou síť také zasáhly červnové povodně. V některých místech přívalové srážky lokálně přetížily kanalizační síť, která byla dočasně v tlakovém režimu. Na Zbraslavi došlo k poškození hradidlové komory a dále se na Zbraslavi v ulici Hluboké zbortila dešťová výpusť o průměru 600 mm. Další škody stokové sítě zjišťují pracovníci PVK pomocí kamerového a georadarového průzkumu a je třeba prověřit 32 km stok. Povodeň se přímo dotkla i dvou pobočných čistíren odpadních vod (PČOV) v Uhříněvsi – Dubeč a Kolovratech, kde došlo k částečnému či úplnému vyplavení biologických linek. Havárie byla vyhlášena celkem na 12 PČOV. V důsledku povodně bylo zatopeno i 31 čerpacích stanic odpadních vod. PVK se v drtivé většině podařilo následky povodní již odstranit.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace